Pályázatok

A „Vitályos-nyitásnak” köszönhetően 2021-től Pest-megyében, így a Pilis-Dunakanyarban is elérhetőek Európai Uniós fejlesztési források, pályázatok vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak, nemzetiségi közösségek számára. A pályázatok menüpontban a térségben elérhető, folyamatosan frissülő pályázatok találhatók, kérdés esetén pedig szívesen állunk rendelkezésre.

  • A pályázat 840 millió forint keretet határoz meg az I. célterületen hazai és külhoni pályázóknak nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, rendezvények megvalósítására. A pályázaton 1 és 4 millió forint közötti összeg nyerhető el.
  • 75 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre a II. célterületen általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok részvételével vetélkedők szervezésére az identitástudatuk megerősítése és a hagyományőrzés ápolása érdekében, a megyei értéktár bizottságot illetve a Külhoni Nemzetrész Értéktárat működtető szervezetek koordinálásával. A pályázattal elnyerhető támogatás összege 1 millió forinttól 3 millió forintig terjedhet.
  • A „Hagyomány a divatban – viselet másként” célterületet immár hatodik alkalommal hirdeti meg az Agrárminisztérium, a III. célterületen 15 millió forint áll rendelkezésre. A cél az, hogy a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrája, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazása ünnepeink és hétköznapjaink részévé váljanak. A támogatás összege 250 ezer és 500 ezer forint között lehet.

Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető a HUNG-2022 pályázati felhívásban 930 millió Ft keretösszeggel.

A pályázati felületen 2022. január 17. 12.00 órától lehet regisztrálni, a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, azonban a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2022. február 2. 8.00 órától van lehetőség 2022. március 4. 23:59 percig.

HOI Hungarikum | Pályázati felület a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására


Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása lakosság, civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények részére

A pályázati kiírás keretében tisztán elektromos személygépkocsik beszerzésére nyújtható támogatásra pályázhat.

A pályázatok benyújtására 2021. június 14. szakaszosan, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség.

Elektromos gépkocsi vásárlás támogatási pályázatkezelő rendszer – Főoldal (ifka.hu)

Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása

A támogatás célja a munkaadók munkaerőpiaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha 30. életévét be nem töltött és utolsó szakképzettségét (iskolarendszerben vagy felnőttképzésben szakképesítést, szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzettségű) 2011-ben vagy  azóta megszerzett álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.

A kérelem 2021. november 1. napjától nyújtható be.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu)


Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

Azon termelők, akik a nemzeti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat speciális, piaci biztosítással egészíthetik ki. A Felhívás keretében kizárólag Magyarország területén található földterületekre kötött mezőgazdasági biztosítás díja támogatható.

A támogatási kérelem benyújtási határideje 2022. december 31.

VP3-17.1.1-16 – Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

A támogatás célja az aktív mezőgazdasági termelők és az általuk alkotott csoportok számára a minőségrendszerekben való részvétel elősegítése.

A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. december 30.

VP3-3.1.1-19 – Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése

A felhívás célja az aktív mezőgazdasági termelők és génmegőrző tevékenységet végző szervezetek részére támogatás nyújtása, a ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelmének megvalósítása érdekében.

A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. április 1.

VP4-10.2.2.-20 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

A támogatás célja, hogy lehetőséget biztosítson a REL együttműködési csoportokban részt vevő mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. Jelen felhívás a REL együttműködési csoport tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához.

A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. február 9.

VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


VP5- 8.5.1.-16 – Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

A támogatás célja a teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása valamint az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítás az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás segítségével valósítható meg.

A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. december 31.

VP5-8.5.1.-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


VP3-3.2.1-21 – Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

A támogatás célja elősegíteni, hogy az Európai Unió és Magyarország által elismert minőségrendszerek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése azáltal, hogy támogatást biztosít az elismert minőségrendszerek EU-n belül megvalósuló tájékoztatási és promóciós tevékenységéhez. A támogatott tevékenységnek az EU-n belül kell megvalósulnia.

A támogatási kérelem beadásának határideje 2023. december 31.

VP3-3.2.1-21 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21)

A Kormány célul tűzte ki többek között az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, a vállalati hatékonyság növelését. Ezen célok elérését a Kormány az élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022. február 8. napjáig van lehetőség.

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Termelői csoportok és szervezetek létrehozása (VP3-9.1.1-20)

A felhívás célja a termelői csoportok, termelői szervezetek létrehozásának és működésének az elősegítése.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: az agrárpolitikáért felelős miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert – 2014. január 1-nél nem régebben alakult – termelői csoport.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 25. napjától 2022. május 25. napjáig van lehetőség.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei, óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezetek vagy az épületek tulajdonosai, infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés támogatására.

A támogatási kérelmek benyújtására megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.

Megjelent a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című (TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Élhető települések

A felhívás keretében támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztése, kerékpárforgalmi infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése.

Megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.

TOP_Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

Archív

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

A támogatás célja az öntözési közösségek számára meglévő öntözőtelepek fenntartásához, fejlesztéséhez, illetve új öntözési beruházások előkészítéséhez. A támogatás a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonysága fokozásának megvalósítását szolgálja olyan együttműködések létrejöttével, amelyek hozzájárulnak az öntözéses gazdálkodás terjedéséhez, ezáltal növelve a mezőgazdasági termelés hatékonyságát és biztonságát.

A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. december 31.

VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása (VP2-4.1.8-21)

A felhívás a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére a kertészeti tevékenység és a szántóföldi növénytermesztés fejlesztését szolgáló beruházások támogatására irányul.

A pályázók többek között szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas gépek beszerzésére, mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevételére nyújthatják be a támogatási igényt.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. november 19. napjáig van lehetőség.

Támogatási kérelmet azon mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akik az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Megjelent a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Bölcsödei fejlesztési program

A kormány családpolitikájának továbbra is lényeges célja, hogy ösztönözze a gyermekvállalást és hozzájáruljon a gyermeknevelés költségeihez. A bölcsődefejlesztési program célja, hogy minél több kisgyermekes család számára legyen elérhető a bölcsőde.

A pályázatok végső beadásának határideje 2021. december 1.

Újabb 1,5 milliárd forintból újulhatnak meg bölcsődék az országban (kormany.hu)


Bölcsődei nevelés fejlesztése

A támogatás célja új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével, meglévő ingatlan átalakításával, meglévő bölcsőde bővítésével.  A támogatási kérelmet 2021. november 12.– 2022. január 5. között lehet benyújtani.

RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


VP5- 8.1.1-16 – Erdősítés támogatása

A támogatás célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése.

A támogatási kérelem beadásának határideje 2021. december 31.

VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Felhívás nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatására

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatási igényeinek felmérésére a 2022. költségvetési évre vonatkozóan. Az egyedi támogatások célja a felhívás körébe tartozó nemzetiségek (hazai nemzetiségi közösségek) identitásának megőrzése érdekében vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok megvalósításához kapcsolódó beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása.

Határidő: 2021. november 11.

NBER-KP-1-22 felhívás egyedi kérelem benyújtására (pdf)


Nemzetiségi táborok 2022. évi támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek táborok 2022. évi költségvetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a fenti nemzetiségek körébe tartozó nappali tagozatos, általános és középiskolai tanulók részvételével történő táborok, erdei iskolák megvalósítása, amelyeknek a következő tevékenységek közül kell megvalósítaniuk legalább egyet: a tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi, kulturális ismereteik fejlesztése, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása, hagyományőrzés vagy hitéleti tevékenység.

A pályázatok véglegesítésére 2021. október 28-án 16 óráig van lehetőség.

Nemzetiségi táborok 2022. évi támogatása – bgazrt.hu


Vallási közösségek 2022. évi költségvetési támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja a felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során a vallási közösségek 2022. évi működési, illetve az általuk végzett fakultatív hitoktatás, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások, felújítások támogatására szükségesek.

Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett vallási közösségek. Egy vallási közösség a felhívás alapján egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatás 2022. január 1 – december 31. közti időszakban használható fel.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2021. október 21., 16 óra

Vallási közösségek 2022. évi költségvetési támogatása – bgazrt.hu


Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2022. évi költségvetési támogatására.

Változás, hogy a jelenlegi pályázati kiírás keretében 2 altémában lehet pályázatokat benyújtani. Az első altémában  a megpályázható és megítélhető támogatás összege 300.000 forint, a második altémában az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 forint, felső határa 1.500.000 forint.

A pályázatok véglegesítésére 2021. október 14-én 16 óráig van lehetőség.

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi támogatása – bgazrt.hu


Határtalanul! program 2021. évi pályázati kiírások

A Határtalanul programban hetedikesek és középiskolások Kárpát-medencei tanulmányi kirándulását lehetővé tevő pályázatok nyíltak meg. A  program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése az anyaországi és külhoni magyarság között. A programban magyarországi iskolák tanulói a magyar kormány támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyar közösségekről.

A pályázatra vonatkozó határidők:

Megvalósítási időszak: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31.

Benyújtási határidő: 2021. október 29. 14.00 óra

Határtalanul! program 2021. évi pályázati kiírások – bgazrt.hu


Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása (VP2-4.1.7-21)

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására.

A kedvezményezettek körébe tartoznak a mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják a felhívásban foglaltakat.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 27. napjáig több benyújtási szakaszban van lehetőség.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Kertészeti üzemek megújításának támogatása (VP2-4.1.3.5-21)

A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása, további cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése.

A pályázat benyújtására jogosultak: mezőgazdasági termelők, őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaság.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig hat benyújtási szakaszban van lehetőség.

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére

A felhívás Magyarország területén a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiányos települések, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő nem önkormányzati családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei szolgáltatások férőhelybővítésének fejlesztését célozza. A fejlesztés lehetőséget biztosít új családi bölcsőde esetén kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint új munkahelyi bölcsőde esetén infrastrukturális beruházásra.

A pályázatok benyújtásának határideje:

Első ütemben: 2021. augusztus 15.  23:59 óra

Második ütemben: 2021. szeptember 15. 23:59 óra

Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatok 2021

Ismét meghirdetésre került a „Kerékpárosbarát Település (KBT) és Kerékpárosbarát Munkahely (KBM) pályázat, amely az önkormányzatok és munkahelyek az előző, 2020. évben alkalmazott példamutató kerékpáros intézkedéseit és kezdeményezéseit díjazza.

A közlekedésért felelős tárca az elismerésekkel arra ösztönzi az önkormányzatokat és a munkahelyeket, hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával és szemléletformálással tegyék lehetővé, biztonságossá és vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést a lakosok, munkavállalók és ügyfelek számára.

A pályázatot 2021. augusztus 16-án 12 óráig adhatják be jelentkezők a KTI Közlekedéstudományi Intézet internetes felületén.

Európai Mobilitási Hét (kormany.hu)

Megjelentek a Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatok – KTI

Kerékpárosbarát Pályázat – KTI


Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlására

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5 milliárd forintot biztosít a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.

A pályázatok beadásának határideje 2021. augusztus 31-e.

Idén is öt milliárd forint fordítható szociális tűzifára (kormany.hu)


Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021

A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

Benyújtási határidő: 2021. augusztus 2. 16.00 óra.

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021 – bgazrt.hu


„Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére

A pályázati kiírás keretében tisztán elektromos személygépkocsik, tehergépkocsik és/vagy elektromos robogók beszerzésére nyújtható támogatásra pályázhat. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.

A pályázatok benyújtására 2021. július 12. – 2022. július 1., illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség.

Elektromos gépkocsi vásárlás támogatási pályázatkezelő rendszer – Főoldal (ifka.hu)


EKCP-KP-1-2022 felhívás egyházi közösségi célú programok támogatására

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során az egyházi jogi személyek közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek.

A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2022. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható.

Támogathatóak egyházi táborok, hitéleti, közösségépítő illetve közösségi nevelést (ifjúság nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása, a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek programjai (hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek), valamint a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett zarándoklatok, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2021. október 7., 16 óra

Megjelent a 2022. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása – bgazrt.hu


Pályázati kiírás nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi tevékenységének támogatására

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében, ide értve a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezeteket.

A pályázati kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2022. január 1. – 2022. december 31.

A rendelkezésre álló forrás 500 000 000 Ft. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000, míg felső határa 5 000 000 Ft. A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás formáját tekintve vissza nem térítendő támogatás, intenzitásának mértéke pedig 100 %.

A pályázatok NIR-ben történő beadásának végső határideje: 2021. szeptember 30., 16:00.

Pályázati kiírás nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi tevékenységének támogatására – bgazrt.hu

'Fel a tetejéhez' gomb
X