Pályázatok

A „Vitályos-nyitásnak” köszönhetően 2021-től Pest-megyében, így a Pilis-Dunakanyarban is elérhetőek Európai Uniós fejlesztési források, pályázatok vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak, nemzetiségi közösségek számára. A pályázatok menüpontban a térségben elérhető, folyamatosan frissülő pályázatok találhatók, kérdés esetén pedig szívesen állunk rendelkezésre.

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21)

A Kormány célul tűzte ki többek között az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, a vállalati hatékonyság növelését. Ezen célok elérését a Kormány az élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022. február 8. napjáig van lehetőség.

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása (VP2-4.1.8-21)

A felhívás a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére a kertészeti tevékenység és a szántóföldi növénytermesztés fejlesztését szolgáló beruházások támogatására irányul.

A pályázók többek között szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas gépek beszerzésére, mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevételére nyújthatják be a támogatási igényt.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. november 19. napjáig van lehetőség.

Támogatási kérelmet azon mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akik az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Megjelent a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

Termelői csoportok és szervezetek létrehozása (VP3-9.1.1-20)

A felhívás célja a termelői csoportok, termelői szervezetek létrehozásának és működésének az elősegítése.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: az agrárpolitikáért felelős miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert – 2014. január 1-nél nem régebben alakult – termelői csoport.

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 25. napjától 2022. május 25. napjáig van lehetőség.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

Kertészeti üzemek megújításának támogatása (VP2-4.1.3.5-21)

A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása, további cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése.

A pályázat benyújtására jogosultak: mezőgazdasági termelők, őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaság.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig hat benyújtási szakaszban van lehetőség.

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása (VP2-4.1.7-21)

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására.

A kedvezményezettek körébe tartoznak a mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják a felhívásban foglaltakat.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 27. napjáig több benyújtási szakaszban van lehetőség.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

Bölcsödei fejlesztési program

A kormány családpolitikájának továbbra is lényeges célja, hogy ösztönözze a gyermekvállalást és hozzájáruljon a gyermeknevelés költségeihez. A bölcsődefejlesztési program célja, hogy minél több kisgyermekes család számára legyen elérhető a bölcsőde.

A pályázatok végső beadásának határideje 2021. december 1.

Újabb 1,5 milliárd forintból újulhatnak meg bölcsődék az országban (kormany.hu)

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2022. évi költségvetési támogatására.

Változás, hogy a jelenlegi pályázati kiírás keretében 2 altémában lehet pályázatokat benyújtani. Az első altémában  a megpályázható és megítélhető támogatás összege 300.000 forint, a második altémában az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 forint, felső határa 1.500.000 forint.

A pályázatok véglegesítésére 2021. október 14-én 16 óráig van lehetőség.

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi támogatása – bgazrt.hu

EKCP-KP-1-2022 felhívás egyházi közösségi célú programok támogatására

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során az egyházi jogi személyek közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek.

A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2022. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható.

Támogathatóak egyházi táborok, hitéleti, közösségépítő illetve közösségi nevelést (ifjúság nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása, a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek programjai (hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek), valamint a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett zarándoklatok, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2021. október 7., 16 óra

Megjelent a 2022. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása – bgazrt.hu

Pályázati kiírás nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi tevékenységének támogatására

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében, ide értve a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezeteket.

A pályázati kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2022. január 1. – 2022. december 31.

A rendelkezésre álló forrás 500 000 000 Ft. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000, míg felső határa 5 000 000 Ft. A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás formáját tekintve vissza nem térítendő támogatás, intenzitásának mértéke pedig 100 %.

A pályázatok NIR-ben történő beadásának végső határideje: 2021. szeptember 30., 16:00.

Pályázati kiírás nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi tevékenységének támogatására – bgazrt.hu

Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása lakosság, civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények részére

A pályázati kiírás keretében tisztán elektromos személygépkocsik beszerzésére nyújtható támogatásra pályázhat.

A pályázatok benyújtására 2021. június 14. 08:01 perctől szakaszosan, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség.

Elektromos gépkocsi vásárlás támogatási pályázatkezelő rendszer – Főoldal (ifka.hu)

Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére

A felhívás Magyarország területén a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiányos települések, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő nem önkormányzati családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei szolgáltatások férőhelybővítésének fejlesztését célozza. A fejlesztés lehetőséget biztosít új családi bölcsőde esetén kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint új munkahelyi bölcsőde esetén infrastrukturális beruházásra.

A pályázatok benyújtásának határideje:

Első ütemben: 2021. augusztus 15.  23:59 óra

Második ütemben: 2021. szeptember 15. 23:59 óra

Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)

Archív

Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatok 2021

Ismét meghirdetésre került a „Kerékpárosbarát Település (KBT) és Kerékpárosbarát Munkahely (KBM) pályázat, amely az önkormányzatok és munkahelyek az előző, 2020. évben alkalmazott példamutató kerékpáros intézkedéseit és kezdeményezéseit díjazza.

A közlekedésért felelős tárca az elismerésekkel arra ösztönzi az önkormányzatokat és a munkahelyeket, hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával és szemléletformálással tegyék lehetővé, biztonságossá és vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést a lakosok, munkavállalók és ügyfelek számára.

A pályázatot 2021. augusztus 16-án 12 óráig adhatják be jelentkezők a KTI Közlekedéstudományi Intézet internetes felületén.

Európai Mobilitási Hét (kormany.hu)

Megjelentek a Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatok – KTI

Kerékpárosbarát Pályázat – KTI

Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlására

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5 milliárd forintot biztosít a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.

A pályázatok beadásának határideje 2021. augusztus 31-e.

Idén is öt milliárd forint fordítható szociális tűzifára (kormany.hu)

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021

A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

Benyújtási határidő: 2021. augusztus 2. 16.00 óra.

Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021 – bgazrt.hu

„Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére

A pályázati kiírás keretében tisztán elektromos személygépkocsik, tehergépkocsik és/vagy elektromos robogók beszerzésére nyújtható támogatásra pályázhat. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.

A pályázatok benyújtására 2021. július 12. 08:01 perctől – 2022. július 1. 23:59 percig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség.

Elektromos gépkocsi vásárlás támogatási pályázatkezelő rendszer – Főoldal (ifka.hu)

'Fel a tetejéhez' gomb
X