Pályázatok

A „Vitályos-nyitásnak” köszönhetően 2021-től Pest-megyében, így a Pilis-Dunakanyarban is elérhetőek Európai Uniós fejlesztési források, pályázatok vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak, nemzetiségi közösségek számára. A pályázatok menüpontban a térségben elérhető, folyamatosan frissülő pályázatok találhatók, kérdés esetén pedig szívesen állunk rendelkezésre.

Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2024. évi támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2024. évi költségvetési támogatására.

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek:

  • kulturális hagyományainak,
  • tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének,
  • értékhordozó tevékenységeinek és
  • a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek támogatása,
  • valamint a nemzetiségi közösségek közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása,
  • a nemzetiségi közösség életében (dokumentáltan) jelentős személyek elhanyagolt, elhagyatott síremlékeinek karbantartása, javítási munkálatai.

A pályázati kiírás keretében 4 altémában lehet pályázatokat benyújtani. Az első altémában  a megpályázható és megítélhető támogatás összege 300.000 forint, a második altémában a megpályázható és megítélhető támogatás összege 600.000 forint, harmadik altémában az elnyerhető támogatás összegének alsó határa200.000 forint, felső határa 1.500.000 forint. A negyedik altémában az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 forint, felső határa 2.000.000 forint.

Változás az előző évhez képest, hogy a negyedik altémában a rendelkezésre álló forrásból 60.000.000,- forint kizárólag nemzetiségi hangszerek és fellépő ruhák vásárlására kerül biztosításra.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.

A pályázatok véglegesítésére 2023. október 12-én 16 óráig van lehetőség.

Click to access NKUL-KP-1-2024_palyazati_kiiras.pdf


Nemzetiségi civil szervezetek 2024. évi költségvetési támogatása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezetek 2024. évi költségvetési támogatására.

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Forint, felső határa 5.000.000 Forint.

A pályázatok véglegesítésére 2023. szeptember 28-án 16 óráig van lehetőség.

Nemzetiségi civil szervezetek 2024. évi tevékenységének támogatása


A 2024. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása.

A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2024. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható. Fontos, hogy az igényelhető támogatás összege a programnapok számától függően egységes. Egy kérelmezőösszesen egy támogatási igényt nyújthat be jelen felhívás keretében.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2023. október 5., 16 óra

Támogathatóak:

  • az egyházi táborok, lelkigyakorlatok, hitéleti, közösségépítő, illetve közösségi nevelést (ifjúsági nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló, minimum 2 napos egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása;
  • a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek minimum 2 napos programjai: hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek, valamint a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett minimum 2 napos zarándoklatok, amennyiben a járványügyi és háborús helyzet lehetővé teszi.

A támogatási igényeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR) lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a BGA Zrt. weboldaláról.

Megjelent a 2024. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása


VP3-3.2.1-21 – Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége

A támogatás célja elősegíteni, hogy az Európai Unió és Magyarország által elismert minőségrendszerek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése azáltal, hogy támogatást biztosít az elismert minőségrendszerek EU-n belül megvalósuló tájékoztatási és promóciós tevékenységéhez. A támogatott tevékenységnek az EU-n belül kell megvalósulnia.

A támogatási kérelem beadásának határideje 2023. december 31.

VP3-3.2.1-21 Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

2023. évben közvetlen irányítású uniós programok keretében megvalósuló projektek ÖNERŐKÖLTSÉGÉNEK hazai forrásból történő támogatásához

A KÁF-1-2023 Felhívásra az 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében felsorolt 18 közvetlen uniós program keretében megvalósuló projektekhez nyújtható be támogatási igény (a CEF projektek kivételével – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz, az Erasmus+, az Európai Védelmi Alap, a Digitális Európa, a LIFE, az Egységes Piac Program, a Kreatív Európa, az Adóügyi Együttműködés, vámügyi együttműködés és csalás elleni program, az Európai Szolidaritási Testület, az ESZA+ foglalkoztatás és szociális innovációk ág (EaSI), az EU4Health, az Euratom Kutatás és Képzési Program 2021–2025, a Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és értékek, az Igazságügyi együttműködés, az Európai Űrprogram, a Fúziós energia-fejlesztés (ITER) vagy az Innovációs Alap). Támogatási kérelem a 2014-2020 programozási időszakra már benyújtott, de még el nem bírált, illetve a 2021-2027 programozási időszakra benyújtott és benyújtani tervezett pályázatok önerejének biztosítására igényelhető.

A támogatás formája : Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: Minimális összege: 10.000.000 Ft  –  maximális összege: 500.000.000 Ft.

A támogatás összege nem haladhatja meg a benyújtott/benyújtandó európai uniós pályázatban kérelmezett – az elszámolható költségekre jutó – önerő 50 %-át.

Támogatásra jogosultak: költségvetési szerv, nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány, közalapítvány, többségi állami tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság.

https://www.palyazat.gov.hu/kzvetlen-unis-programok-ner-tmogatsa-2023


Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése

Támogatási kérelmet nyújthatnak be a bölcsődei, óvodai ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezetek vagy az épületek tulajdonosai, infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés támogatására.

A támogatási kérelmek benyújtására megyénként eltérő benyújtási dátum lehetséges a felhívás mellékleteként megjelent területspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.

Megjelent a „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című (TOP_Plusz-3.3.1-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

A Nemzeti Tehetség Program új pályázati felhívásai

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új pályázati felhívásai! A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A program forrásának egyik felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatással egészíti ki. A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programja alapján 5 nyílt pályázati kiírást hirdet meg.

Az egyes pályázati kiírások az alábbi linken érhetők el:

https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/nemzeti-tehetseg-program/felhivasok-2023/


Szakképzési ösztöndíjak

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal pályázati kiírása szerint újabb ösztöndíjra pályázhatnak a szakképzésben tanulók. A technikumokban és szakképző iskolában két évfolyam kap általános ösztöndíjat, a jelenleg is futó tanév második felétől pedig nagyobb összegű juttatásban is részesülhetnek a diákok. Az Apáczai ösztöndíjprogram keretében a pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű, 9. és 10. évfolyamának tanulói jogosultak a 2021/2022. tanév II. félévétől. A havonta nyújtható támogatás összege 16.000 Ft – 34.000 Ft között alakulhat, a tanulmányi eredménytől függően. A szakképzési rendszer amellett, hogy anyagilag ösztönzi a tanulókat, lehetőséget biztosít számukra, hogy mentorok segítség őket a tanulásban.

A KRÉTA rendszerben a pályázói felület 2022. január 18-tól érhető el a Pályázók számára.

A részletes információk és további pályázatok az alábbi linkeken és a csatolt pályázati kiírásban találhatók:

Ösztöndíjak és támogatások | IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

PÁLYÁZATOK ARCHÍVUMA

'Fel a tetejéhez' gomb