Az Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetség olyan szerveződés, amely felkutatja, összefogja és támogatja az érintett terület önkormányzatait, vállalkozásait, civil szerveződéseit, kisközösségeit, nemzetiségi és hagyományőrző csoportjait, valamint minden lokálpatrióta polgárát azzal a céllal, hogy Magyarország egyik legcsodálatosabb tájegysége és az itt élők valóban a Föld és hazánk szíve, motorja lehessenek.  

Céljaink

 • Olyan összetartó közösség létrehozása és működtetése, amely egymást segítve képes előrevinni a térség ügyeit mind a 17 településen.
 • Folyamatos tájékoztatás az uniós források megjelenéséről, igényléséről, támogatotti, pályázói körről, valamint információs központ működtetése.
 • Közösségi aktivitások révén az ikonikus, emblematikus épített és természeti örökség ápolása, gondozása, karbantartása.
 • Települési és közösségi programok, rendezvények kiajánlása, hirdetése, népszerűsítése, valamint önálló rendezvények és programok szervezése.
 • Közösségi, településeken átnyúló segítségnyújtás a legkisebb ügyektől kezdődően úgy, mint álláskeresés, kölcsönzés, hirdetések, a legnagyobb horderejű fejlesztésekig bezárólag.

Alapítók

Alapítóink olyan kiváló emberek, akik saját területükön mind-mind évtizedek óta, magas szakmai színvonalon dolgoznak a térség sikereiért.

 • Aknay János, Kossuth-díjas festőművész
 • Czakó Márton, a TEAM Rekreáció Kft ügyvezetője
 • dr. Magyar Gábor, háziorvos, hagyományőrző
 • dr. Tordas Dániel, gyermekorvos, országos szakfelügyelő főorvos
 • dr. Vitályos Eszter, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára
 • Kádárné Monori Éva, Eötvös József-díjas gyógypedagógus
 • professzor dr. Nagy Péter, az Országos Onkológiai Intézet tudományos igazgatója

Alapítóink és támogatóink közössége folyamatosan bővül, ha Nektek is van ötletetek, javaslatotok, hogy kik csatlakozhatnának hozzánk, írjátok meg nekünk.

Víziónk

Víziónk egy olyan aktív, támogató és egymást segítő közösségi tér, illetve szerveződés létrehozása, amely egyben tekint a Pilis-dunakanyari térségre, annak minden erőforrásával, lehetőségével, problémájával együtt. Olyan szövetség, amely nem áll meg a településhatárokon, ha segítségnyújtásról van szó és partnernek, nem pedig pusztán szomszédnak tekinti az őt körülölelő városokat, községeket, falvakat.

A szabad gondolkodású, polgári, keresztény értékrenden alapuló közösségek az elmúlt években méltatlanul kevés teret és lehetőséget kaptak arra, hogy megosszák egymással véleményüket, elképzeléseiket gondolataikat. Ebből kifolyólag ezen értékrend képviselete sem volt teljességgel hatékony, így a megszerzett tudás, tapasztalat, lokálpatriotizmus, értékelvűség és szakmaiság helyreállításával, integrálásával a térség ismét szíve, motorja és húzóereje lehet egy olyan országnak, amelyben jó élni.

Ehhez a fent említett közösségek megszólítása, adott esetben újjászervezése és a folyamatos személyes kapcsolattartás lehet meghatározó, tudatában annak, hogy a lakosságszám folyamatosan növekszik, a kapcsolattartás és a kommunikáció pedig olyan új mederben zajlik, amelyre kifejezett hangsúlyt kell fektetnünk.

Ebben az új kommunikációs környezetben, illetve a járvány okozta személyes és társadalmi elszigetelődés hatásainak ellensúlyozásában még az eddiginél is nagyobb igény mutatkozik a személyes találkozásokra, az odafigyelésre, az emberségre és egymás támogatására, segítésére. Ezért életre hívjuk az „Átölel a Pilis-Dunakanyar” szövetségét, amelyben 17 pilisi és dunakanyari település és az itt élő emberek közös céljai, gondolatai jelennek meg, egymást segítve, támogatva és bíztatva.

A misszió ehhez mérten olyan cél és eszközrendszer megalkotása, amely képes valódi egységgé, közösséggé kovácsolni az érintett 17 települést, illetve annak lakóit. A misszió élén olyan emblematikus, karakteres személyek állnak, akik meghatározók a települések életében. Művészek, vállalkozók, sportolók, szakemberek és lokálpatrióták közössége, akik mérhetetlenül sokat tettek és tesznek a mai napig saját településük, lakókörnyezetük és a tágabb értelemben vett élőhelyük, a Pilis-Dunakanyari térség fejlődéséért, kulturális hagyományőrzéséért, ápolásáért, épített és természeti örökségének megóvásáért és népszerűsítéséért.

A misszió keretein belül ki kell alakítanunk a saját kommunikációs csatornáinkat, létre kell hoznunk online és offline közösségi tereket, ahol vélemények, tanácsok, segítségkérések tudnak megjelenni a fejlesztési elképzelésekhez, valamint folyamatosan tájékoztatnunk kell a lakosságot a pályázati lehetőségekről, a lezárult és folyamatban lévő fejlesztésekről, a közösségi programokról és aktivitásokról, a civil kezdeményezésekről, a közösségi ünnepekről, hagyományokról, a társadalmi felelősségvállalás fontosságáról és az épített és természeti örökségvédelemről.