Pályázatok archív

A Nemzeti Tehetség Program új pályázati felhívásai

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új pályázati felhívásai! A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. A program forrásának egyik felét a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, ezt a Kormány ugyanakkora támogatással egészíti ki. A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2023-2024. évi cselekvési programja alapján 5 nyílt pályázati kiírást hirdet meg.

Az egyes pályázati kiírások az alábbi linken érhetők el:

https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/nemzeti-tehetseg-program/felhivasok-2023/


Pályázati felhívás Roma Nemzetiségi Önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázatot hirdetett roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére. A Pályázati felhívás célja a Magyarországon működő roma nemzetiségi önkormányzatok részére informatikai eszközök biztosítása, valamint digitális képességek megszerzésének elősegítése.

Pályázatot nyújthatnak be azon roma nemzetiségi önkormányzatok, amelyek

 • megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
 • nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozásuk, köztartozásuk;
 • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül;
 • nem rendelkeznek korábban elnyert 2016-2022. évi Roma nemzetiségi (ROMANEMZ) támogatáshoz kapcsolódó lejárt határidejű és be nem nyújtott beszámolási kötelezettséggel.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 450 000 Ft, felső határa pedig 550 000 Ft forint. A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás, intenzitása: 100%.

Határidő: 2023. november 15.

A pályázás részletes feltételei a csatolt kiírásban, valamint az alábbi linken keresztül érhetőek el:

Pályázati felhívás Roma Nemzetiségi Önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére – Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (gov.hu)


A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

Pályázati cél: olyan művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása, amelyek:

 • önálló koncepcióval és egyedi arculattal rendelkeznek,
 • rendszeres időközönként, ismétlődően megrendezésre kerülnek,
 • időtartamuk legalább 3 egymást követő nap,
 • programkínálatuk napi több programot tartalmaz,
 • a kulturális értékközvetítést elsődleges elemnek tekintik, és magas színvonalon valósítják meg.

A kollégium elvárása, hogy a támogatott fesztivál gazdagítsa nemzeti műveltségünket, a hazai és a nemzetközi előadók jeles képviselői mellett törekedjen a fiatal tehetségek bemutatására. Járuljon hozzá az ország/egy-egy régió/település kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának és színvonalának erősítéséhez.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az igényelt támogatás minimum 25 %-a. Igényelhető támogatás: maximum 20.000.000 Ft/pályázat.

Pályázók köre:

 • jogi személyek,
 • egyéni vállalkozók

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2023. november 9-én éjfélig lehet.

A Kulturális Fesztiválok Kollégiuma nyílt pályázati felhívása


Nemzetiségi táborok 2024. évi támogatása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek táborok 2024. évi költségvetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a fenti nemzetiségek körébe tartozó nappali tagozatos, általános és középiskolai tanulók részvételével történő táborok, erdei iskolák megvalósítása, amelyeknek a következő tevékenységek közül kell megvalósítaniuk legalább egyet: a tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi, kulturális ismereteik fejlesztése, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása, hagyományőrzés vagy hitéleti tevékenység.

A pályázatok véglegesítésére 2023. október 26-án 16 óráig van lehetőség.

Nemzetiségi táborok 2024. évi támogatása


Nemzetiségi civil szervezetek 2024. évi költségvetési támogatása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezetek 2024. évi költségvetési támogatására.

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Forint, felső határa 5.000.000 Forint.

A pályázatok véglegesítésére 2023. szeptember 28-án 16 óráig van lehetőség.

Nemzetiségi civil szervezetek 2024. évi tevékenységének támogatása


A 2024. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása.

A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2024. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható. Fontos, hogy az igényelhető támogatás összege a programnapok számától függően egységes. Egy kérelmezőösszesen egy támogatási igényt nyújthat be jelen felhívás keretében.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2023. október 5., 16 óra

Támogathatóak:

 • az egyházi táborok, lelkigyakorlatok, hitéleti, közösségépítő, illetve közösségi nevelést (ifjúsági nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló, minimum 2 napos egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása;
 • a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek minimum 2 napos programjai: hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek, valamint a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett minimum 2 napos zarándoklatok, amennyiben a járványügyi és háborús helyzet lehetővé teszi.

A támogatási igényeket a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (NIR) lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a BGA Zrt. weboldaláról.

Megjelent a 2024. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása


Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2024. évi támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2024. évi költségvetési támogatására.

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek:

 • kulturális hagyományainak,
 • tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének,
 • értékhordozó tevékenységeinek és
 • a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek támogatása,
 • valamint a nemzetiségi közösségek közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása,
 • a nemzetiségi közösség életében (dokumentáltan) jelentős személyek elhanyagolt, elhagyatott síremlékeinek karbantartása, javítási munkálatai.

A pályázati kiírás keretében 4 altémában lehet pályázatokat benyújtani. Az első altémában  a megpályázható és megítélhető támogatás összege 300.000 forint, a második altémában a megpályázható és megítélhető támogatás összege 600.000 forint, harmadik altémában az elnyerhető támogatás összegének alsó határa200.000 forint, felső határa 1.500.000 forint. A negyedik altémában az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 forint, felső határa 2.000.000 forint.

Változás az előző évhez képest, hogy a negyedik altémában a rendelkezésre álló forrásból 60.000.000,- forint kizárólag nemzetiségi hangszerek és fellépő ruhák vásárlására kerül biztosításra.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (NIR) keresztül lehet benyújtani, amely regisztrációt követően elérhető a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. weboldaláról.

A pályázatok véglegesítésére 2023. október 12-én 16 óráig van lehetőség.

Click to access NKUL-KP-1-2024_palyazati_kiiras.pdf


Az NKA Képzőművészet Kollégiuma pályázatot hirdetett a 2023. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából

Pályázatot benyújtani az alábbi 5 témakörben lehet:

 • Pályázati cél: Alkotói támogatás a) Pályázati cél: Alkotói támogatás képzőművészek számára, kizárólag új alkotások létrehozására. Pályázók köre: képzőművészek, mint magánszemélyek. b) Pályázati cél: Alkotói támogatás művészettörténészek, szakírók részére a kortárs képzőművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására. Pályázók köre: művészettörténészek és szakírók, mint magánszemélyek.
 • Pályázati cél: Képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítése, megrendezése, valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatása belföldön és külföldön, valamint a kiállításhoz tartozó katalógus elkészítése. Pályázók köre: egyéni képzőművészeti alkotók (természetes személyek), egyéni vállalkozók, képzőművészeti szakmai szervezetek, valamint működési engedéllyel rendelkező kiállítást rendező intézmények, galériák, kiállítótermek (jogi személyek, nem önálló jogi személy esetén annak fenntartója/üzemeltetője).
 • Pályázati cél: Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítása, valamint magyar művészek részvétele a hazai alkotótelepeken. Pályázók köre: jogi személyiségű szervezetek, egyéni vállalkozók, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).
 • Pályázati cél: Közgyűjtemények számára, magyar ma élő kortárs művészek alkotásainak megvásárlására, akiknek még nincs magyar közgyűjteményben elhelyezett alkotása. Pályázók köre: hazai, kortárs képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkező, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A § (7) bekezdés c) pontja szerinti muzeális intézmények (múzeumok).
 • Pályázati cél: Technológiai eszközfejlesztés. Pályázók köre: művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti szervezetek (kivéve gazdasági társaságok), folyamatosan, illetve időszakosan működő alkotóműhelyek.

A Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása


Az NKA Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

Pályázatot benyújtani az alábbi két témakörben lehet:

 • Pályázati cél: Megyei, országos és nemzetközi hatókörű népművészeti

nagyrendezvények (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű),

kiállítások (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű),

fesztiválok (programonként legalább 1 millió Ft összköltségvetésű) lebonyolítása.

Pályázók köre: Népművészeti tevékenységgel is foglalkozó közművelődési intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

 • Pályázati cél: Országos, regionális és megyei hatókörű népművészeti (néptánc, tárgyalkotó népművészet), bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak megvalósítása, valamint országos, regionális és megyei hatókörű néptánc és tárgyalkotó népművészeti témájú szakmai továbbképzések lebonyolítása.

Pályázók köre: Népművészeti tevékenységgel foglalkozó intézmények, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

A Népművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása


Az NKA Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

Pályázatot benyújtani az alábbi négy témakörben lehet:

 1. Pályázati cél: Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési és közösségi események, rendezvények valamint szakmai konferenciák megrendezése. Pályázók köre: Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2022. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438), foglalkozó költségvetési szervek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
 2. Pályázati cél: Ötezer fő alatti kistelepülések értékmentő-értékteremtő közösségei létrehozásának, valamint közművelődési szakmai tevékenységek megvalósításának a támogatása. Pályázók köre: Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2022. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438), foglalkozó költségvetési szervek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
 3. Pályázati cél: A közművelődési intézményekben és közösségi színterekben működő szakmai műhelyekben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatására (fesztiválon való részvétel kivételével). Pályázók köre: Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2022. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438), foglalkozó költségvetési szervek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.
 4. Pályázati cél: A minőségirányítás folyamatában eredményeket elért közművelődési intézmények új arculatának, szolgáltatásainak, innovatív eredményeinek, intézményi imázsának erősítését szolgáló projektek megvalósítása. Pályázók köre: Pályázatot érvényes “Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” birtokos intézmények nyújthatnak be a Nemzeti Művelődési Intézet oldalán szereplő lista alapján.

A Közművelődés Kollégiuma nyílt pályázati felhívása


Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázata

A könyvkiadási tevékenység 2023. évi fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására az alábbi témakörökben:

 • Pályázati cél: Hosszútávú kiadói program megvalósítása
 • Pályázati cél:Művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetése.
 • Pályázati cél:Magyar szépirodalmi művek megjelentetése
 • Pályázati cél: Tudományos ismeretterjesztő művek megjelentetése
 • Pályázati cél:Gyermek és ifjúsági könyvek megjelentetése
 • Pályázati cél:Szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, e-book formátumban történő publikálása
 • Pályázati cél: Szépirodalmi, művészeti, illetve ismeretterjesztő művek digitális formában, internetes szerverről történő tartalomszolgáltatás formájában működtetett publikálása.
 • Pályázati cél: Magyar szépirodalmi művek, valamint gyermek és ifjúsági könyvek hangoskönyv formában történő megjelentetése

Pályázat benyújtására az NKA portálján keresztül 2023. szeptember 11-én éjfélig van lehetőség.

A Könyvkiadás Kollégiuma nyílt pályázati felhívása


Az NKA Iparművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

Pályázatot benyújtani az alábbi hat témakörben lehet:

 1. Pályázati cél: Iparművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítása, valamint magyar iparművészek részvétele hazai alkotótelepeken. Pályázók köre: jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (résztvevőként alkotóművészek).
 2. Pályázati cél: Alkotói támogatás. Pályázók köre: iparművészek, mint magánszemélyek.
 3. Pályázati cél: Iparművészeti és design egyéni és csoportos kiállítás (biennálék, triennálék, quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítése, megrendezése, valamint szakmai szervezetek és egyéni iparművész alkotók kiállításainak támogatása belföldön és külföldön, valamint a kiállításhoz tartozó katalógus megjelentetése. Pályázók köre: jogi személyek (iparművészeti szakmai szervezetek, valamint kiállítást rendező intézmények, galériák, kiállítótermek, egyéni vállalkozók, nem önálló jogi személy esetén annak fenntartója/üzemeltetője), valamint magánszemélyek (iparművészek, iparművészettel foglalkozó elméleti szakemberek.)
 4. Pályázati cél: A magyar iparművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítása. Pályázók köre: iparművészeti tevékenységet végző, nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkező magyar szervezetek, intézmények.
 5. Pályázati cél: Magyar kortárs iparművészeti alkotások megvásárlása közgyűjtemények számára.Pályázók köre: hazai, kortárs iparművészeti gyűjteménnyel rendelkező, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A § (7) bekezdés c) pontja szerinti muzeális intézmények (múzeumok).
 6. Pályázati cél: Technológiai eszközfejlesztés. Pályázók köre: művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti szervezetek (kivéve gazdasági társaságok), folyamatosan, illetve időszakosan működő alkotóműhelyek.

Az Iparművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása


Az NKA Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívást hirdetett meg.

Pályázati cél: Nagy hagyománnyal rendelkező, vagy újabb innovatív, jelentős tudományos ismeretterjesztő, kulturális, társadalmi és színházművészeti művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek támogatása.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2023. augusztus 30-án éjfélig lehet.

Pályázatot benyújtani az alábbi két témakörben lehet:

 1. Pályázati cél: Nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatása.

Kulturális szempontból értékes színházművészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, nyomtatott sajtótermékek megjelentetésének támogatására.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 5.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft

 1. Internetes sajtótermékek megjelentetésének támogatására.

Kulturális szempontból értékes színházművészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, online megjelentetett sajtótermékek megjelentetésének támogatására.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 12.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 3.000.000 Ft

A pályázók köre mindkét témakörben azonos, támogatási igényt nyújthatnak be:

 • Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a sajtótermék-kiadási tevékenység és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve.
 • Egyéni vállalkozók, akik sajtótermék – kiadási tevékenységgel rendelkeznek, melyről az igazolást (hatósági bizonyítvány) fel kell tölteni a pályázathoz.

A Színházművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása


Az NKA Zeneművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívást hirdetett meg.

Pályázatot benyújtani az alábbi tizenegy témakörben lehet:

 1. Pályázati cél: Alkotói támogatás hazai és határon túli magyar zeneszerzők számára új, magyar, komolyzenei művek megalkotására (nagyobb terjedelmű szimfonikus-, oratorikus-, kórus-, verseny- és zenés színpadi-, valamint szóló- és kamarazenei művek).
 2. Pályázati cél: Magyarországi komolyzenei mesterkurzusok megvalósítása.
 3. Pályázati cél: Magyarországi hagyományos komolyzenei hangversenyélet támogatása (egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, koncertszerű rendezvények megvalósítása).
 4. Pályázati cél: Komolyzene vonatkozásában külföldi vendégszerepléseken, nemzetközi fórumokon, versenyeken, konferenciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon, továbbá jelentős nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel.
 5. Pályázati cél: Ismeretterjesztő tematikus, hagyományos és/vagy interaktív komolyzenei foglalkozások, komolyzenei vetélkedők, komolyzenei táborok kidolgozásának és megvalósításának támogatása, a magyarországi alap- és középfokú oktatási intézményekben, zeneoktatási intézményekben tanuló diákok zenei nevelésének elősegítésére, élő, vagy online oktatási anyagok létrehozása, (zenei illusztrációk, kis létszámú koncertek) a zene iránti nyitottság és a jövő koncertlátogató közönség számának növelése céljából.
 6. Pályázati cél: Komolyzenei kottakiadványok, zenetudományi, zenekritikai és zenepedagógiai művek létrehozása, megjelentetése, művek digitalizálása (kottagrafika készítése).
 7. Pályázati cél: Komolyzenei hang- és képanyagok készítésének, valamint kiadásának és terjesztésének elősegítése.
 8. Pályázati cél: Kortárs magyar komolyzenei művek belföldi vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének támogatása, kortárs egyedi hangversenyek vagy hangversenysorozatok megrendezése, kortárs koncertszerű rendezvények megvalósítása.
 9. Pályázati cél: Komolyzene vonatkozásában külföldi művészek és együttesek felléptetése, szakemberek fogadása magyarországi helyszíneken.
 10. Pályázati cél: A magyarországi amatőr kórusmozgalom tevékenységének támogatása.  A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek, az Éneklő Ifjúság megyei és központi rendezvényeinek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel, a magyar kórusművészet értékeinek nemzetközi megismertetése, valamint önálló hangversenyek rendezése.
 11. Pályázati cél: A magyarországi amatőr fúvószenekari tevékenység támogatása, közösségi tevékenységeinek fejlesztése, társadalmi presztízsének, közönségkapcsolatainak megerősítése. A területi alapon rendszeresen szervezett magyarországi megyei, regionális, országos találkozók, versenyek megvalósítása, kiemelkedő jelentőségű nemzetközi fesztiválokon, versenyeken való részvétel.

Pályázat benyújtására az NKA portálján keresztül 2023. szeptember 6-án éjfélig van lehetőség.

A Zeneművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása


Nyári diákmunka 2023.

A teljes foglalkoztatottság elérése, valamint a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem-szerzés elősegítése érdekében a Kormány 2023. június 15-től ismételten meghirdeti a ,,Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci programot, amelynek keretében bértámogatást nyújt a hirdetményben megjelölt feltételeknek megfelelő munkáltatók részére a 16-25 éves nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.

A diákok 2023. június 15-től regisztrálhatják magukat a programra, és a munkáltatók támogatási kérelmeiket a 2023. július 1. – 2023. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozásában nyújthatják be a székhely, telephely, vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.

A pályázás részletes feltételei a következő internetes oldalon elérhetőek:

Nyári diákmunka 2023


Csoóri Sándor Program – 2023

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt és meghívásos pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására.

A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető, saját forrás biztosítása nem kötelező.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. augusztus 9.  23:59

A pályázati felhívások az alábbiakban elérhetőek:

Csoóri Sándor Program – 2023


Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2023

A NEAN-KP-1-2023 jelű pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása. A kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolójában feltüntetett adomány után járó tíz százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 100.000,- Ft). Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 750.000,- Ft értékig biztosítható.

A pályázat beadási időszaka: 2023. június 26. 10:00 – 2023. július 26. 14:00.

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében


Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2023

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” (FOF2023) címmel. A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

A pályázók köre:

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. számú melléklete, XIV. BM fejezet 20/32/07 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat számú, Fogyatékossággal élők társadalmi és érdekvédelmi szervezeteinek támogatása megnevezésű részfeladatában nem támogatott, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek, és az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:

 • Egyesület, alapítvány
 • Egyházi jogi személy
 • Nonprofit Kft.
 • Közalapítvány
 • Sportegyesület
 • Szövetség
 • Sportszövetség
 • Szociális szövetkezet.

Benyújtási határidő: 2023. július 15.

https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/fof2023


A Magyar Falu Program keretében „Út, híd, járda építése/felújítása”

A Magyar Falu Program keretében 5 milliárd forint összegű pályázatot írtak ki kistelepülések számára út-, járda- és hídfelújításra.

Az ötezer főnél kisebb lélekszámú települések pályázhatnak vagy út-, illetve hídfelújításra 45 millió forintig, vagy járdafelújításra 10 millió forintig. A pályázatokat 2023. június 14-től 2023. július 14-ig lehet benyújtani.

A pályázás részletes feltételei, valamint további információk az alábbi linken elérhetőek: https://kormany.hu/hirek/ujabb-5-milliardos-palyazat-ut-es-jardafelujitasra-a-falvaknak


Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.

Pályázatot nyújthatnak be kis-, közép-, és nagyvállalatok, valamint költségvetési szervek és egyházi jogi személyek.

A pályázatok beadási határideje: 2023. június 30.

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása


Pályázati felhívás a 2023. évi Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére

Az Idösbarát Önkormányzat Di pályázat kirásával a Kormány azt a célt tüzte ki, hogy a dij ¡árulion hozzá a helvi szintú aktiv önkormánvzati idöspolitika megerosítéséhez, ismerie el az önkormányzatok idösekért vállalt cselekvo felelosségét, és mindezek szellemében végzett konkrét eredménveit. Helvi szinten az önkormányzatok tehetnek legöbbet az információaramlas és a párbeszéd kialakitása érdekében. A pályamú olyan megvalósult közösségi programokat mutat be, amelyek a település idosebb lakossága részérol aktivitást igényelnek, lehetove teszik a részvételt és az értékteremtés elismerését biztositják.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2023. június 15. (csütörtök) 23 óra 59 perc.

https://kormany.hu/dokumentumtar/palyazati-felhivas-a-2023-evi-idosbarat-onkormanyzat-dij-elnyeresere


Határtalanul! program 2023. évi pályázati kiírás – tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

A Határtalanul program keretében új pályázati lehetőség vált elérhetővé. A pályázati kiírás célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából.

Pályázatot nyújthat be:

 • az állami fenntartású oktatási intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az Agrárminisztériuma a programot szervező oktatási intézmény megjelölésével, valamint
 • a nem állami fenntartású oktatási intézmény.

A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérők számától, illetve a kirándulás során megtenni tervezett távolság nagyságától.

Benyújtási határidő: 2023. június 9. 14.00 óra

Határtalanul! program 2023. évi pályázati kiírás – tanulmányi kirándulás hetedikeseknek


Ifjúsági programok támogatására „Lélekben rendben” címmel.

A pályázaton minimum 700.000 Ft, maximum 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 95 %-a lehet.

A pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,
 • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10-11. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti egyházi jogi személyek valamely GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 556, 557, 558, 559).

Amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:

 • gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy
 • gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy
 • gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy
 • a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. június 7.

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram „Lélekben rendben” című pályázat

 


Pályázati kiírás a közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2023

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

A pályázatra vonatkozó határidők:

Megvalósítási időszak: 2023. január 1 – 2023. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2023. május 16.

Benyújtási határidő: 2023. június 15. 14.00 óra.

A pályázás részletes feltételei elérhetőek:

Pályázati kiírás a közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2023


Munkaerőpiaci programból nyújtható vállalkozások munkaerő (6 havi 50%) támogatása

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

A kérelem 2022. február 1. napjától nyújtható be visszavonásig. A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén 2022. február 1. napja után megállapított támogatásoknál legfeljebb 150 ezer Ft havonta.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu)


Bölcsődei nevelés fejlesztése

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című (RRF-1.1.2-2021 kódszámú) felhívás harmadik szakasza.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 375 000 000 forint.

A felhívás keretében Legalább 3000 fő lakónépességű települések:

 • helyi önkormányzatai és társulásai;
 • országos- és helyi nemzetiségi önkormányzatai és társulásai;
 • és egyházi jogi személyek adhatnak be pályázatot.

A támogatási kérelmek benyújtása 2023.05.02-ig lehetséges.

Pályázat


A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2022. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

Pályázati határidő: 2023. április 28.

Pályázat


Előadó-művészeti szervezetek támogatása 2023

A Kulturális és Innovációs Minisztérium – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításával – egyedi támogatási igények bejelentését teszi lehetővé „Előadó-művészeti szervezetek támogatása 2023”  címmel. Az előadó-művészeti szervezetek támogatására vonatkozó igénybejelentés 2023. március 14. napjától nyújtható be 6 kategóriában az EMET honlapján, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül.

Igénybejelentés benyújtásának határideje: 2023. április 14. éjfél.

Előadó-művészeti szervezetek támogatása 2023.


Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező NEM Budapest fővárosi színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2023. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására

A pályázat a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2023. március 1. – 2024. február 29. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai program megvalósításának támogatására irányul. A támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet (az igényelt támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 80%-át.). A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.

A pályázás részletes feltételeiről a csatolt kiírásban, valamint az alábbi linken érhető el bővebb információ:


Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező SZABADTÉRI színházak az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, a 2023. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására

Pályázatot nyújthat be az a professzionális színházművészeti vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely

 • nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
 • a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá
 • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, az intenzitása legfeljebb 80 % lehet. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.

A pályázás részletes feltételeiről a csatolt kiírásban, valamint az alábbi linken érhető el bővebb információ:


Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező NEM fővárosi zeneművészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2023. évi működési támogatására

Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely

 • nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
 • a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként, nem fővárosi székhellyel szerepel, továbbá
 • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet, a  pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.

A pályázás részletes feltételeiről a csatolt kiírásban, valamint az alábbi linken érhető el bővebb információ:


E-CARGO (elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár)

Várhatóan 800 elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár, azaz e-cargo bicikli szerezhető be összesen 400 millió forintos támogatási keretből, amelyre pályázhatnak egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, egyházi szervezetek és önkormányzatok. Szakaszosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet pályázni 2022. február 7-től december elejéig az elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok beszerzésére az elektromobilitas.humda.hu oldalon.


Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező NEMZETISÉGI színházak az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, a 2023. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására

Pályázatot nyújthat be az a professzionális színházművészeti vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely

 • nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
 • a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá
 • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.

A pályázás részletes feltételeiről a csatolt kiírásban, valamint az alábbi linken érhető el bővebb információ:


Bölcsődefejlesztési program

2018-ban elindult az országos Bölcsődefejlesztési program. A program újabb fordulójában olyan önkormányzatok pályázhatnak, melyek az általuk fenntartott bölcsődéket fejleszteni szeretnék, vagy új férőhelyeket alakítanának ki. A pályázatok végső benyújtási határideje: 2022. december 30.

Magyarország Kormánya – Pályázati kiírás – Bölcsőde fejlesztési program (kormany.hu)


Hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása

A munkaadók a munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha az alábbi hátrányos helyzetű (azaz a támogatás kérelmezésekor a támogatásról szóló Hirdetményben részletezett alábbi hátrányok valamelyikével bíró), nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben:

 • a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők közül azok, akik a szakképzett fiatalok munkatapasztalat-szerzési támogatása feltételeinek nem felelnek meg,
 • azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a megelőző 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban részesültek;
 • illetve gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, gyermekek otthongondozási díjában részesültek, vagy részesülnek,
 • a tartósan (legalább 6 hónapja, folyamatosan) nyilvántartott álláskeresők,
 • az 50 év feletti, nyilvántartott álláskeresők,
 • a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett) nyilvántartott álláskeresők.

A támogatási kérelmek visszavonásig benyújthatóak.  A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu)


Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2020-1.1.3-IPARJOG

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása. Támogatásra jogosultak köre: felsőoktatási intézmény; egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény; egyéb költségvetési kutatóhely; egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely); vállalkozói kutatóhely; vállalkozás (nem kutató jellegű); nonprofit kutatóhely; egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű); ELKH kutatóintézetei A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatóak: 2022-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra: 2022. február 28., 2022. április 29., 2022. június 30., 2022. augusztus 31., 2022. október 31., 2022. december 30. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG) (gov.hu)


GR/001/22-Ideas powered for business Kkv-alap Szellemi tulajdoni bónok

Az intézkedés általános célja, hogy hozzájáruljon az uniós kkv-k növekedésének és versenyképességének megerősítéséhez, ezáltal lehetővé téve az EU gazdaságának gyorsabb helyreállítását és nagyobb ellenállóképességét a Covid19-világjárvány által okozott kihívásokkal teli üzleti környezet ellenére. Az intézkedés kifejezett célja, hogy a szellemi tulajdonnal járó költségekhez nyújtott pénzügyi támogatással segítse az európai kkv-kat szellemi tulajdonaik hasznosításában. Azok a pályázók támogathatók, amelyek az EU valamelyik tagállamában székhellyel rendelkező kis- és középvállalkozásnak minősülnek. A támogatási kérelmek benyújtása határideje: 2022. január 10-től 2022. december 16-ig. Grants SME Fund 2022 – Európai uniós védjegy (europa.eu)


Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása

A támogatás célja a munkaadók munkaerőpiaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha 30. életévét be nem töltött és utolsó szakképzettségét (iskolarendszerben vagy felnőttképzésben szakképesítést, szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzettségű) 2011-ben vagy  azóta megszerzett álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. A kérelem 2021. november 1. napjától nyújtható be. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu)


Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

Azon termelők, akik a nemzeti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat speciális, piaci biztosítással egészíthetik ki. A Felhívás keretében kizárólag Magyarország területén található földterületekre kötött mezőgazdasági biztosítás díja támogatható. A támogatási kérelem benyújtási határideje 2022. december 31. VP3-17.1.1-16 – Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

A támogatás célja az aktív mezőgazdasági termelők és az általuk alkotott csoportok számára a minőségrendszerekben való részvétel elősegítése. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. december 30. VP3-3.1.1-19 – Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


VP5- 8.5.1.-16 – Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

A támogatás célja a teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása valamint az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítás az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás segítségével valósítható meg. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. december 31. VP5-8.5.1.-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Vallási közösségek 2023. évi költségvetési támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja a Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2023. költségvetési év során a vallási közösségek 2023. évi működési, illetve az általuk végzett fakultatív hitoktatás, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások, felújítások támogatására szükségesek.

Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett vallási közösségek.

Egy vallási közösség a felhívás alapján egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2023. február 20., 16 óra 00 perc

Bővebb információ  az alábbi linken keresztül érhető el: Vallási közösségek 2023. évi költségvetési támogatása – bgazrt.hu


Nemzetiségek táborok 2023. évi költségvetési támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek táborok 2023. évi költségvetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a fenti nemzetiségek körébe tartozó nappali tagozatos, általános és középiskolai tanulók részvételével történő táborok, erdei iskolák megvalósítása, amelyeknek a következő tevékenységek közül kell megvalósítaniuk legalább egyet: a tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi, kulturális ismereteik fejlesztése, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása, hagyományőrzés vagy hitéleti tevékenység.

A pályázatokról és a pályázás részletes feltételeiről bővebb információk az alábbi linken találhatóak:


Nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2023. évi költségvetési támogatása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2023. évi költségvetési támogatására.

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek:

 • kulturális hagyományainak,
 • tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének,
 • értékhordozó tevékenységeinek és
 • a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek támogatása,
 • valamint a nemzetiségi közösségek közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása,
 • a nemzetiségi közösség életében (dokumentáltan) jelentős személyek elhanyagolt, elhagyatott síremlékeinek karbantartása, javítási munkálatai.

A pályázatokról és a pályázás részletes feltételeiről bővebb információk az alábbi linken találhatóak:


Nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi tevékenységének támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatására. A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Forint, felső határa 5.000.000 Forint.


A Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi pályázati kiírásai

„Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023.” című, NEAO-KP-1-2023 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2023.” című, NEAG-KP-1-2023 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – bgazrt.hu


Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása lakosság, civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények részére

A pályázati kiírás keretében tisztán elektromos személygépkocsik beszerzésére nyújtható támogatásra pályázhat. A pályázatok benyújtására 2021. június 14. szakaszosan, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség. Elektromos gépkocsi vásárlás támogatási pályázatkezelő rendszer – Főoldal (ifka.hu)


Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz-2.1.1-21)

Többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják; a pályázati kiírás célja tehát a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata. A támogatási kérelem beadásának határideje: 2022.07.04. TOP_Plusz-2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (TOP Plusz-1.3.1-21)

A felhívás célja a fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a városi jogállású települési önkormányzatok. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Pest megye esetében a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2021. december 1- 2022. augusztus 31. (1. benyújtási szakaszban). TOP_Plusz-1.3.1-21 – Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Élhető települések

A felhívás keretében támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztése, kerékpárforgalmi infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése. Pest megye esetében a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2022.05.23 – 2022.07.01 (2. benyújtási szakaszban) TOP_Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy a kutatási infrastruktúrák (KI) által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek igénybe vételét támogassa a kutatók számára. Támogatásra jogosultak köre: felsőoktatási intézmény; egyéb költségvetési kutatóhely; vállalkozói kutatóhely; vállalkozás (nem kutató jellegű); nonprofit kutatóhely; ELKH kutatóintézetei A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől több szakaszban lehetséges: 2021. november 05., 2022. április 30. és 2022. augusztus 31. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása (2021-4.1.2-NEMZ_KI) (gov.hu)


Termelői csoportok és szervezetek létrehozása (VP3-9.1.1-20) A felhívás célja a termelői csoportok, termelői szervezetek létrehozásának és működésének az elősegítése. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: az agrárpolitikáért felelős miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert – 2014. január 1-nél nem régebben alakult – termelői csoport. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 25. napjától 2022. május 25. napjáig van lehetőség. A projektek megvalósítási területe Magyarország. VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

„Idősek klubja” közösségépítő kulturális programok támogatása

Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországi székhelyű, idősek klubját szervezett formában üzemeltető közművelődési intézmények és közösségi színterek (költségvetési szerv, nonprofit gazdasági társaság), szakmai szervezetek (egyesületek, alapítványok), idősgondozással foglalkozó szervezetek (költségvetési szervek, nonprofit gazdasági társaságok), vagy ezen szervezetek fenntartói.

Megpályázható pályázati célok:

 1. múzeum-, színházlátogatás lebonyolítása,
 2. irodalmi rendezvények (író-olvasó találkozó, előadás/beszélgetés meghívott irodalmárral) megvalósítása,
 3. szabadegyetem: művészeti és ismeretterjesztő előadássorozat megrendezése,
 4. házi koncertek megrendezése (meghívott művészekkel)
 5. jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozás lebonyolítása

A támogatás vissza nem térítendő, az igényelhető támogatási összeg maximum 1 000 000 Ft.

A pályázat benyújtására 2022. május 31-ig van lehetőség.

A Közművelődés Kollégiuma címzett nyílt pályázati felhívása – Nemzeti Kulturális Alap (nka.hu)


 Pályázat a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására

A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A programban kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek rész.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 22.

Csoóri Sándor Program – 2022 – PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program (GINOP Plusz-1.2.2-22)

A pályázati kiírás a kisebb hazai településeken működő vállalkozások megerősödését segíti,  melynek keretében 2 és 10 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a Szabad Vállalkozási Zónákba tartozó, vagy azon kívül az 5 000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások, fejlesztéseik megvalósítására. A támogatási kérelem beadási ideje: 2022. február 24-2022. március 31. GINOP_PLUSZ-1.2.2-22 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése

A felhívás célja az aktív mezőgazdasági termelők és génmegőrző tevékenységet végző szervezetek részére támogatás nyújtása, a ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelmének megvalósítása érdekében. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. április 1. VP4-10.2.2.-20 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


 • A pályázat 840 millió forint keretet határoz meg az I. célterületen hazai és külhoni pályázóknak nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, rendezvények megvalósítására. A pályázaton 1 és 4 millió forint közötti összeg nyerhető el.
 • 75 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre a II. célterületen általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok részvételével vetélkedők szervezésére az identitástudatuk megerősítése és a hagyományőrzés ápolása érdekében, a megyei értéktár bizottságot illetve a Külhoni Nemzetrész Értéktárat működtető szervezetek koordinálásával. A pályázattal elnyerhető támogatás összege 1 millió forinttól 3 millió forintig terjedhet.
 • A „Hagyomány a divatban – viselet másként” célterületet immár hatodik alkalommal hirdeti meg az Agrárminisztérium, a III. célterületen 15 millió forint áll rendelkezésre. A cél az, hogy a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrája, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazása ünnepeink és hétköznapjaink részévé váljanak. A támogatás összege 250 ezer és 500 ezer forint között lehet.

Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető a HUNG-2022 pályázati felhívásban 930 millió Ft keretösszeggel. A pályázati felületen 2022. január 17. 12.00 órától lehet regisztrálni, a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, azonban a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2022. február 2. 8.00 órától van lehetőség 2022. március 4. 23:59 percig. HOI Hungarikum | Pályázati felület a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására


Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, kiépítésének elősegítése a Felhívás alapvető célja. A Felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022.04.26. VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése (LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ!) | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Nemzeti Tehetségprogram pályázati kiírásai

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 11 nyílt pályázati kiírást hirdetett meg a Nemzeti Tehetségprogram keretében. A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. Benyújtási határidő: 2022. március 21. Felhívások-2022 – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


GINOP_PLUSZ-1.2.2-22 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program

5 000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi tevékenységekre:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint. A felhívás keretében mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet 2022. február 24-től 2023. március 31-ig. GINOP_PLUSZ-1.2.2-22 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Családbarát munkahelyek

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint. A pályázaton legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. március 07. Megjelent a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című 2022. évi pályázat – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati felhívást tett közzé minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2022. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására. A pályázati felhívásra zeneművészeti szervezetek, színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek, szabadtéri színházak, valamint nemzetiségi színházak nyújthatnak be támogatási kérelmet. A pályázatok benyújtási határideje: 2022. március 17. Pályázati felhívás – Minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2022. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatása – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


Városi Civil Alap

Megjelentek a Miniszterelnökségáltal biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása 2022.”című alprogram pályázati kiírásai. A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek. A most megjelent kiírás keretében a civil szervezetek a következő tevékenységekre igényelhetnek támogatást:

 • Ingatlanberuházás, felújítás,
 • Gépjárműbeszerzés,
 • Eszközbeszerzés,
 • Programszervezés,
 • Kommunikációs tevékenységek támogatása.

A pályázati kiírás keretében egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be és egy pályázaton belül kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani,  2022. február 2 – 2022. február 18. közötti időszakban.

Új felhívások a Városi Civil Alap keretében – bgazrt.hu


Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21)

A Kormány célul tűzte ki többek között az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, a vállalati hatékonyság növelését. Ezen célok elérését a Kormány az élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022. február 8. napjáig van lehetőség. A projekt megvalósítási területe Magyarország. Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

A támogatás célja, hogy lehetőséget biztosítson a REL együttműködési csoportokban részt vevő mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. Jelen felhívás a REL együttműködési csoport tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. február 9. VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

A támogatás célja az öntözési közösségek számára meglévő öntözőtelepek fenntartásához, fejlesztéséhez, illetve új öntözési beruházások előkészítéséhez. A támogatás a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonysága fokozásának megvalósítását szolgálja olyan együttműködések létrejöttével, amelyek hozzájárulnak az öntözéses gazdálkodás terjedéséhez, ezáltal növelve a mezőgazdasági termelés hatékonyságát és biztonságát. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. december 31. VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása (VP2-4.1.8-21)

A felhívás a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére a kertészeti tevékenység és a szántóföldi növénytermesztés fejlesztését szolgáló beruházások támogatására irányul. A pályázók többek között szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas gépek beszerzésére, mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevételére nyújthatják be a támogatási igényt. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. november 19. napjáig van lehetőség. Támogatási kérelmet azon mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akik az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A projekt megvalósítási területe Magyarország. Megjelent a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Bölcsödei fejlesztési program

A kormány családpolitikájának továbbra is lényeges célja, hogy ösztönözze a gyermekvállalást és hozzájáruljon a gyermeknevelés költségeihez. A bölcsődefejlesztési program célja, hogy minél több kisgyermekes család számára legyen elérhető a bölcsőde. A pályázatok végső beadásának határideje 2021. december 1. Újabb 1,5 milliárd forintból újulhatnak meg bölcsődék az országban (kormany.hu)


Bölcsődei nevelés fejlesztése

A támogatás célja új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével, meglévő ingatlan átalakításával, meglévő bölcsőde bővítésével.  A támogatási kérelmet 2021. november 12.– 2022. január 5. között lehet benyújtani. RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


VP5- 8.1.1-16 – Erdősítés támogatása

A támogatás célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése. A támogatási kérelem beadásának határideje 2021. december 31. VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Felhívás nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatására

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatási igényeinek felmérésére a 2022. költségvetési évre vonatkozóan. Az egyedi támogatások célja a felhívás körébe tartozó nemzetiségek (hazai nemzetiségi közösségek) identitásának megőrzése érdekében vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok megvalósításához kapcsolódó beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása. Határidő: 2021. november 11. NBER-KP-1-22 felhívás egyedi kérelem benyújtására (pdf)


Nemzetiségi táborok 2022. évi támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek táborok 2022. évi költségvetési támogatására. A pályázati kiírás célja a fenti nemzetiségek körébe tartozó nappali tagozatos, általános és középiskolai tanulók részvételével történő táborok, erdei iskolák megvalósítása, amelyeknek a következő tevékenységek közül kell megvalósítaniuk legalább egyet: a tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi, kulturális ismereteik fejlesztése, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása, hagyományőrzés vagy hitéleti tevékenység. A pályázatok véglegesítésére 2021. október 28-án 16 óráig van lehetőség. Nemzetiségi táborok 2022. évi támogatása – bgazrt.hu

Vallási közösségek 2022. évi költségvetési támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja a felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során a vallási közösségek 2022. évi működési, illetve az általuk végzett fakultatív hitoktatás, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások, felújítások támogatására szükségesek. Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett vallási közösségek. Egy vallási közösség a felhívás alapján egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatás 2022. január 1 – december 31. közti időszakban használható fel. A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2021. október 21., 16 óra Vallási közösségek 2022. évi költségvetési támogatása – bgazrt.hu


Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2022. évi költségvetési támogatására.

Változás, hogy a jelenlegi pályázati kiírás keretében 2 altémában lehet pályázatokat benyújtani. Az első altémában  a megpályázható és megítélhető támogatás összege 300.000 forint, a második altémában az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 forint, felső határa 1.500.000 forint. A pályázatok véglegesítésére 2021. október 14-én 16 óráig van lehetőség. Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi támogatása – bgazrt.hu


Határtalanul! program 2021. évi pályázati kiírások

A Határtalanul programban hetedikesek és középiskolások Kárpát-medencei tanulmányi kirándulását lehetővé tevő pályázatok nyíltak meg. A  program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése az anyaországi és külhoni magyarság között. A programban magyarországi iskolák tanulói a magyar kormány támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyar közösségekről. A pályázatra vonatkozó határidők: Megvalósítási időszak: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. Benyújtási határidő: 2021. október 29. 14.00 óra Határtalanul! program 2021. évi pályázati kiírások – bgazrt.hu

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása (VP2-4.1.7-21)

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására. A kedvezményezettek körébe tartoznak a mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják a felhívásban foglaltakat. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 27. napjáig több benyújtási szakaszban van lehetőség. A projektek megvalósítási területe Magyarország. VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Kertészeti üzemek megújításának támogatása (VP2-4.1.3.5-21)

A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása, további cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése. A pályázat benyújtására jogosultak: mezőgazdasági termelők, őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaság. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig hat benyújtási szakaszban van lehetőség. A projekt megvalósítási területe Magyarország. VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére

A felhívás Magyarország területén a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiányos települések, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő nem önkormányzati családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei szolgáltatások férőhelybővítésének fejlesztését célozza. A fejlesztés lehetőséget biztosít új családi bölcsőde esetén kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint új munkahelyi bölcsőde esetén infrastrukturális beruházásra. A pályázatok benyújtásának határideje: Első ütemben: 2021. augusztus 15.  23:59 óra Második ütemben: 2021. szeptember 15. 23:59 óra Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatok 2021

Ismét meghirdetésre került a „Kerékpárosbarát Település (KBT) és Kerékpárosbarát Munkahely (KBM) pályázat, amely az önkormányzatok és munkahelyek az előző, 2020. évben alkalmazott példamutató kerékpáros intézkedéseit és kezdeményezéseit díjazza. A közlekedésért felelős tárca az elismerésekkel arra ösztönzi az önkormányzatokat és a munkahelyeket, hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával és szemléletformálással tegyék lehetővé, biztonságossá és vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést a lakosok, munkavállalók és ügyfelek számára. A pályázatot 2021. augusztus 16-án 12 óráig adhatják be jelentkezők a KTI Közlekedéstudományi Intézet internetes felületén. Európai Mobilitási Hét (kormany.hu) Megjelentek a Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatok – KTI Kerékpárosbarát Pályázat – KTI


Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlására

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5 milliárd forintot biztosít a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A pályázatok beadásának határideje 2021. augusztus 31-e. Idén is öt milliárd forint fordítható szociális tűzifára (kormany.hu)


Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021

A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján. Benyújtási határidő: 2021. augusztus 2. 16.00 óra. Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021 – bgazrt.hu


„Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére

A pályázati kiírás keretében tisztán elektromos személygépkocsik, tehergépkocsik és/vagy elektromos robogók beszerzésére nyújtható támogatásra pályázhat. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele. A pályázatok benyújtására 2021. július 12. – 2022. július 1., illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség. Elektromos gépkocsi vásárlás támogatási pályázatkezelő rendszer – Főoldal (ifka.hu)


EKCP-KP-1-2022 felhívás egyházi közösségi célú programok támogatására

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során az egyházi jogi személyek közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek. A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2022. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható. Támogathatóak egyházi táborok, hitéleti, közösségépítő illetve közösségi nevelést (ifjúság nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása, a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek programjai (hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek), valamint a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett zarándoklatok, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi. A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2021. október 7., 16 óra Megjelent a 2022. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása – bgazrt.hu


Pályázati kiírás nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi tevékenységének támogatására

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében, ide értve a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezeteket. A pályázati kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2022. január 1. – 2022. december 31. A rendelkezésre álló forrás 500 000 000 Ft. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000, míg felső határa 5 000 000 Ft. A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás formáját tekintve vissza nem térítendő támogatás, intenzitásának mértéke pedig 100 %. A pályázatok NIR-ben történő beadásának végső határideje: 2021. szeptember 30., 16:00. Pályázati kiírás nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi tevékenységének támogatására – bgazrt.hu [/toggle]

'Fel a tetejéhez' gomb