Pályázatok archív

Munkaerőpiaci programból nyújtható vállalkozások munkaerő (6 havi 50%) támogatása

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha az állami foglalkoztatási szervnél regisztrált 25 év alatti vagy legalább 1 hónapja nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

A kérelem 2022. február 1. napjától nyújtható be visszavonásig. A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bérköltség (bruttó bér és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó) 50%-a, de teljes munkaidős foglakoztatás esetén 2022. február 1. napja után megállapított támogatásoknál legfeljebb 150 ezer Ft havonta.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu)


Bölcsődei nevelés fejlesztése

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című (RRF-1.1.2-2021 kódszámú) felhívás harmadik szakasza.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 375 000 000 forint.

A felhívás keretében Legalább 3000 fő lakónépességű települések:

 • helyi önkormányzatai és társulásai;
 • országos- és helyi nemzetiségi önkormányzatai és társulásai;
 • és egyházi jogi személyek adhatnak be pályázatot.

A támogatási kérelmek benyújtása 2023.05.02-ig lehetséges.

Pályázat


A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására

A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2022. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

Pályázati határidő: 2023. április 28.

Pályázat


Előadó-művészeti szervezetek támogatása 2023

A Kulturális és Innovációs Minisztérium – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő lebonyolításával – egyedi támogatási igények bejelentését teszi lehetővé „Előadó-művészeti szervezetek támogatása 2023”  címmel. Az előadó-művészeti szervezetek támogatására vonatkozó igénybejelentés 2023. március 14. napjától nyújtható be 6 kategóriában az EMET honlapján, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül.

Igénybejelentés benyújtásának határideje: 2023. április 14. éjfél.

Előadó-művészeti szervezetek támogatása 2023.


Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező NEM Budapest fővárosi színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2023. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására

A pályázat a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2023. március 1. – 2024. február 29. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai program megvalósításának támogatására irányul. A támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet (az igényelt támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 80%-át.). A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.

A pályázás részletes feltételeiről a csatolt kiírásban, valamint az alábbi linken érhető el bővebb információ:


Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező SZABADTÉRI színházak az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, a 2023. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására

Pályázatot nyújthat be az a professzionális színházművészeti vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely

 • nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
 • a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá
 • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, az intenzitása legfeljebb 80 % lehet. A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.

A pályázás részletes feltételeiről a csatolt kiírásban, valamint az alábbi linken érhető el bővebb információ:


Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező NEM fővárosi zeneművészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2023. évi működési támogatására

Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely

 • nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
 • a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként, nem fővárosi székhellyel szerepel, továbbá
 • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet, a  pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.

A pályázás részletes feltételeiről a csatolt kiírásban, valamint az alábbi linken érhető el bővebb információ:


E-CARGO (elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár)

Várhatóan 800 elektromos rásegítésű teherszállító kerékpár, azaz e-cargo bicikli szerezhető be összesen 400 millió forintos támogatási keretből, amelyre pályázhatnak egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, egyházi szervezetek és önkormányzatok. Szakaszosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet pályázni 2022. február 7-től december elejéig az elektromos rásegítésű teherszállító kerékpárok beszerzésére az elektromobilitas.humda.hu oldalon.


Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező NEMZETISÉGI színházak az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti, a 2023. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására

Pályázatot nyújthat be az a professzionális színházművészeti vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely

 • nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
 • a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá
 • nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 19.

A pályázás részletes feltételeiről a csatolt kiírásban, valamint az alábbi linken érhető el bővebb információ:


Bölcsődefejlesztési program

2018-ban elindult az országos Bölcsődefejlesztési program. A program újabb fordulójában olyan önkormányzatok pályázhatnak, melyek az általuk fenntartott bölcsődéket fejleszteni szeretnék, vagy új férőhelyeket alakítanának ki. A pályázatok végső benyújtási határideje: 2022. december 30.

Magyarország Kormánya – Pályázati kiírás – Bölcsőde fejlesztési program (kormany.hu)


Hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása

A munkaadók a munkaerő-piaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha az alábbi hátrányos helyzetű (azaz a támogatás kérelmezésekor a támogatásról szóló Hirdetményben részletezett alábbi hátrányok valamelyikével bíró), nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben:

 • a 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők közül azok, akik a szakképzett fiatalok munkatapasztalat-szerzési támogatása feltételeinek nem felelnek meg,
 • azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a megelőző 12 hónapon belül csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban részesültek;
 • illetve gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, gyermekek otthongondozási díjában részesültek, vagy részesülnek,
 • a tartósan (legalább 6 hónapja, folyamatosan) nyilvántartott álláskeresők,
 • az 50 év feletti, nyilvántartott álláskeresők,
 • a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethető (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett) nyilvántartott álláskeresők.

A támogatási kérelmek visszavonásig benyújthatóak.  A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu)


Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében 2020-1.1.3-IPARJOG

A pályázati felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatása. Támogatásra jogosultak köre: felsőoktatási intézmény; egyéb (nem felsőoktatási) oktatási intézmény; egyéb költségvetési kutatóhely; egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely); vállalkozói kutatóhely; vállalkozás (nem kutató jellegű); nonprofit kutatóhely; egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű); ELKH kutatóintézetei A támogatási kérelmek folyamatosan benyújthatóak: 2022-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra: 2022. február 28., 2022. április 29., 2022. június 30., 2022. augusztus 31., 2022. október 31., 2022. december 30. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG) (gov.hu)


GR/001/22-Ideas powered for business Kkv-alap Szellemi tulajdoni bónok

Az intézkedés általános célja, hogy hozzájáruljon az uniós kkv-k növekedésének és versenyképességének megerősítéséhez, ezáltal lehetővé téve az EU gazdaságának gyorsabb helyreállítását és nagyobb ellenállóképességét a Covid19-világjárvány által okozott kihívásokkal teli üzleti környezet ellenére. Az intézkedés kifejezett célja, hogy a szellemi tulajdonnal járó költségekhez nyújtott pénzügyi támogatással segítse az európai kkv-kat szellemi tulajdonaik hasznosításában. Azok a pályázók támogathatók, amelyek az EU valamelyik tagállamában székhellyel rendelkező kis- és középvállalkozásnak minősülnek. A támogatási kérelmek benyújtása határideje: 2022. január 10-től 2022. december 16-ig. Grants SME Fund 2022 – Európai uniós védjegy (europa.eu)


Fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása

A támogatás célja a munkaadók munkaerőpiaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha 30. életévét be nem töltött és utolsó szakképzettségét (iskolarendszerben vagy felnőttképzésben szakképesítést, szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzettségű) 2011-ben vagy  azóta megszerzett álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. A kérelem 2021. november 1. napjától nyújtható be. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (munka.hu)


Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

Azon termelők, akik a nemzeti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat speciális, piaci biztosítással egészíthetik ki. A Felhívás keretében kizárólag Magyarország területén található földterületekre kötött mezőgazdasági biztosítás díja támogatható. A támogatási kérelem benyújtási határideje 2022. december 31. VP3-17.1.1-16 – Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása

A támogatás célja az aktív mezőgazdasági termelők és az általuk alkotott csoportok számára a minőségrendszerekben való részvétel elősegítése. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. december 30. VP3-3.1.1-19 – Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


VP5- 8.5.1.-16 – Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások

A támogatás célja a teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása valamint az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítás az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás segítségével valósítható meg. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. december 31. VP5-8.5.1.-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Vallási közösségek 2023. évi költségvetési támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja a Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2023. költségvetési év során a vallási közösségek 2023. évi működési, illetve az általuk végzett fakultatív hitoktatás, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások, felújítások támogatására szükségesek.

Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett vallási közösségek.

Egy vallási közösség a felhívás alapján egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2023. február 20., 16 óra 00 perc

Bővebb információ  az alábbi linken keresztül érhető el: Vallási közösségek 2023. évi költségvetési támogatása – bgazrt.hu


Nemzetiségek táborok 2023. évi költségvetési támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek táborok 2023. évi költségvetési támogatására.

A pályázati kiírás célja a fenti nemzetiségek körébe tartozó nappali tagozatos, általános és középiskolai tanulók részvételével történő táborok, erdei iskolák megvalósítása, amelyeknek a következő tevékenységek közül kell megvalósítaniuk legalább egyet: a tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi, kulturális ismereteik fejlesztése, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása, hagyományőrzés vagy hitéleti tevékenység.

A pályázatokról és a pályázás részletes feltételeiről bővebb információk az alábbi linken találhatóak:


Nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2023. évi költségvetési támogatása

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2023. évi költségvetési támogatására.

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségek:

 • kulturális hagyományainak,
 • tárgyi és szellemi kulturális kincsei megőrzésének,
 • értékhordozó tevékenységeinek és
 • a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenységeinek támogatása,
 • valamint a nemzetiségi közösségek közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása,
 • a nemzetiségi közösség életében (dokumentáltan) jelentős személyek elhanyagolt, elhagyatott síremlékeinek karbantartása, javítási munkálatai.

A pályázatokról és a pályázás részletes feltételeiről bővebb információk az alábbi linken találhatóak:


Nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi tevékenységének támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatására. A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 Forint, felső határa 5.000.000 Forint.


A Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi pályázati kiírásai

„Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023.” című, NEAO-KP-1-2023 jelű és a „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2023.” című, NEAG-KP-1-2023 jelű pályázatainak célja a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása révén.

Új felhívások a Nemzeti Együttműködési Alap keretében – bgazrt.hu


Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása lakosság, civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények részére

A pályázati kiírás keretében tisztán elektromos személygépkocsik beszerzésére nyújtható támogatásra pályázhat. A pályázatok benyújtására 2021. június 14. szakaszosan, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség. Elektromos gépkocsi vásárlás támogatási pályázatkezelő rendszer – Főoldal (ifka.hu)


Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz-2.1.1-21)

Többségi önkormányzati és/vagy többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják; a pályázati kiírás célja tehát a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata. A támogatási kérelem beadásának határideje: 2022.07.04. TOP_Plusz-2.1.1-21 – Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása (TOP Plusz-1.3.1-21)

A felhívás célja a fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a városi jogállású települési önkormányzatok. A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Pest megye esetében a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2021. december 1- 2022. augusztus 31. (1. benyújtási szakaszban). TOP_Plusz-1.3.1-21 – Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Élhető települések

A felhívás keretében támogatható a települések fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, ill. közösségi célú fejlesztése, kerékpárforgalmi infrastruktúra, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, közlekedésbiztonsági, forgalomcsillapítást segítő, közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése. Pest megye esetében a támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2022.05.23 – 2022.07.01 (2. benyújtási szakaszban) TOP_Plusz-1.2.1-21 – Élhető települések | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása 2021-4.1.2-NEMZ_KI

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy a kutatási infrastruktúrák (KI) által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek igénybe vételét támogassa a kutatók számára. Támogatásra jogosultak köre: felsőoktatási intézmény; egyéb költségvetési kutatóhely; vállalkozói kutatóhely; vállalkozás (nem kutató jellegű); nonprofit kutatóhely; ELKH kutatóintézetei A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől több szakaszban lehetséges: 2021. november 05., 2022. április 30. és 2022. augusztus 31. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása (2021-4.1.2-NEMZ_KI) (gov.hu)


Termelői csoportok és szervezetek létrehozása (VP3-9.1.1-20) A felhívás célja a termelői csoportok, termelői szervezetek létrehozásának és működésének az elősegítése. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: az agrárpolitikáért felelős miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert – 2014. január 1-nél nem régebben alakult – termelői csoport. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. május 25. napjától 2022. május 25. napjáig van lehetőség. A projektek megvalósítási területe Magyarország. VP3-9.1.1-20 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

„Idősek klubja” közösségépítő kulturális programok támogatása

Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországi székhelyű, idősek klubját szervezett formában üzemeltető közművelődési intézmények és közösségi színterek (költségvetési szerv, nonprofit gazdasági társaság), szakmai szervezetek (egyesületek, alapítványok), idősgondozással foglalkozó szervezetek (költségvetési szervek, nonprofit gazdasági társaságok), vagy ezen szervezetek fenntartói.

Megpályázható pályázati célok:

 1. múzeum-, színházlátogatás lebonyolítása,
 2. irodalmi rendezvények (író-olvasó találkozó, előadás/beszélgetés meghívott irodalmárral) megvalósítása,
 3. szabadegyetem: művészeti és ismeretterjesztő előadássorozat megrendezése,
 4. házi koncertek megrendezése (meghívott művészekkel)
 5. jeles napokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozás lebonyolítása

A támogatás vissza nem térítendő, az igényelhető támogatási összeg maximum 1 000 000 Ft.

A pályázat benyújtására 2022. május 31-ig van lehetőség.

A Közművelődés Kollégiuma címzett nyílt pályázati felhívása – Nemzeti Kulturális Alap (nka.hu)


 Pályázat a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására

A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A programban kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek rész.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 22.

Csoóri Sándor Program – 2022 – PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program (GINOP Plusz-1.2.2-22)

A pályázati kiírás a kisebb hazai településeken működő vállalkozások megerősödését segíti,  melynek keretében 2 és 10 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a Szabad Vállalkozási Zónákba tartozó, vagy azon kívül az 5 000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások, fejlesztéseik megvalósítására. A támogatási kérelem beadási ideje: 2022. február 24-2022. március 31. GINOP_PLUSZ-1.2.2-22 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése

A felhívás célja az aktív mezőgazdasági termelők és génmegőrző tevékenységet végző szervezetek részére támogatás nyújtása, a ritka és veszélyeztetett növényfajták növényi genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ védelmének megvalósítása érdekében. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. április 1. VP4-10.2.2.-20 Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


 • A pályázat 840 millió forint keretet határoz meg az I. célterületen hazai és külhoni pályázóknak nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, rendezvények megvalósítására. A pályázaton 1 és 4 millió forint közötti összeg nyerhető el.
 • 75 millió forint keretösszeg áll rendelkezésre a II. célterületen általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok részvételével vetélkedők szervezésére az identitástudatuk megerősítése és a hagyományőrzés ápolása érdekében, a megyei értéktár bizottságot illetve a Külhoni Nemzetrész Értéktárat működtető szervezetek koordinálásával. A pályázattal elnyerhető támogatás összege 1 millió forinttól 3 millió forintig terjedhet.
 • A „Hagyomány a divatban – viselet másként” célterületet immár hatodik alkalommal hirdeti meg az Agrárminisztérium, a III. célterületen 15 millió forint áll rendelkezésre. A cél az, hogy a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrája, valamint népi kézműves értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazása ünnepeink és hétköznapjaink részévé váljanak. A támogatás összege 250 ezer és 500 ezer forint között lehet.

Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető a HUNG-2022 pályázati felhívásban 930 millió Ft keretösszeggel. A pályázati felületen 2022. január 17. 12.00 órától lehet regisztrálni, a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, azonban a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2022. február 2. 8.00 órától van lehetőség 2022. március 4. 23:59 percig. HOI Hungarikum | Pályázati felület a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására


Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése

A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázata számos technológia alkalmazásával csökkenthető, ezek beszerzésének, kiépítésének elősegítése a Felhívás alapvető célja. A Felhívás a járványügyi kockázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező sertés és baromfi ágazat számára kínál támogatási lehetőséget. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022.04.26. VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése (LEJÁRT BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ!) | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Nemzeti Tehetségprogram pályázati kiírásai

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 11 nyílt pályázati kiírást hirdetett meg a Nemzeti Tehetségprogram keretében. A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához. Benyújtási határidő: 2022. március 21. Felhívások-2022 – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


GINOP_PLUSZ-1.2.2-22 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program

5 000 fő alatti településeken működő mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi tevékenységekre:

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint. A felhívás keretében mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet 2022. február 24-től 2023. március 31-ig. GINOP_PLUSZ-1.2.2-22 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Családbarát munkahelyek

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A pályázat támogatni kívánja azokat a családbarát munkahelyi gyakorlatokat és politikákat, a munka és családi élet összehangolását elősegítő intézkedéseket és fejlesztéseket, melyek hozzájárulnak e cél hatékony megvalósulásához. A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatói okiratban meghatározott feltételek szerint. A pályázaton legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. március 07. Megjelent a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című 2022. évi pályázat – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati felhívást tett közzé minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2022. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatására. A pályázati felhívásra zeneművészeti szervezetek, színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek, szabadtéri színházak, valamint nemzetiségi színházak nyújthatnak be támogatási kérelmet. A pályázatok benyújtási határideje: 2022. március 17. Pályázati felhívás – Minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2022. évi szakmai program megvalósításának és működésének támogatása – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


Városi Civil Alap

Megjelentek a Miniszterelnökségáltal biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása 2022.”című alprogram pályázati kiírásai. A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek. A most megjelent kiírás keretében a civil szervezetek a következő tevékenységekre igényelhetnek támogatást:

 • Ingatlanberuházás, felújítás,
 • Gépjárműbeszerzés,
 • Eszközbeszerzés,
 • Programszervezés,
 • Kommunikációs tevékenységek támogatása.

A pályázati kiírás keretében egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be és egy pályázaton belül kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani,  2022. február 2 – 2022. február 18. közötti időszakban.

Új felhívások a Városi Civil Alap keretében – bgazrt.hu


Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21)

A Kormány célul tűzte ki többek között az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, a vállalati hatékonyság növelését. Ezen célok elérését a Kormány az élelmiszeripari feldolgozó ágazatban fejleszteni kívánó vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022. február 8. napjáig van lehetőség. A projekt megvalósítási területe Magyarország. Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

A támogatás célja, hogy lehetőséget biztosítson a REL együttműködési csoportokban részt vevő mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások végrehajtására. Jelen felhívás a REL együttműködési csoport tagjai számára olyan élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. február 9. VP3-4.2.1-4.2.2-19 A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása

A támogatás célja az öntözési közösségek számára meglévő öntözőtelepek fenntartásához, fejlesztéséhez, illetve új öntözési beruházások előkészítéséhez. A támogatás a mezőgazdasági vízfelhasználás hatékonysága fokozásának megvalósítását szolgálja olyan együttműködések létrejöttével, amelyek hozzájárulnak az öntözéses gazdálkodás terjedéséhez, ezáltal növelve a mezőgazdasági termelés hatékonyságát és biztonságát. A támogatási kérelem beadásának határideje 2022. december 31. VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása (VP2-4.1.8-21)

A felhívás a mezőgazdasági termelők, a mezőgazdasági termelők egyes csoportjai és a fiatal mezőgazdasági termelők részére a kertészeti tevékenység és a szántóföldi növénytermesztés fejlesztését szolgáló beruházások támogatására irányul. A pályázók többek között szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas gépek beszerzésére, mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevételére nyújthatják be a támogatási igényt. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. november 19. napjáig van lehetőség. Támogatási kérelmet azon mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akik az utolsó teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A projekt megvalósítási területe Magyarország. Megjelent a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Bölcsödei fejlesztési program

A kormány családpolitikájának továbbra is lényeges célja, hogy ösztönözze a gyermekvállalást és hozzájáruljon a gyermeknevelés költségeihez. A bölcsődefejlesztési program célja, hogy minél több kisgyermekes család számára legyen elérhető a bölcsőde. A pályázatok végső beadásának határideje 2021. december 1. Újabb 1,5 milliárd forintból újulhatnak meg bölcsődék az országban (kormany.hu)


Bölcsődei nevelés fejlesztése

A támogatás célja új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozása új ingatlan építésével, meglévő ingatlan átalakításával, meglévő bölcsőde bővítésével.  A támogatási kérelmet 2021. november 12.– 2022. január 5. között lehet benyújtani. RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


VP5- 8.1.1-16 – Erdősítés támogatása

A támogatás célja a klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény kielégítése érdekében az erdőterület növelése. A támogatási kérelem beadásának határideje 2021. december 31. VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Felhívás nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatására

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága felhívást tesz közzé a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatási igényeinek felmérésére a 2022. költségvetési évre vonatkozóan. Az egyedi támogatások célja a felhívás körébe tartozó nemzetiségek (hazai nemzetiségi közösségek) identitásának megőrzése érdekében vállalt kulturális, köznevelési, tudományos, hitéleti és közösségépítő célok megvalósításához kapcsolódó beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása. Határidő: 2021. november 11. NBER-KP-1-22 felhívás egyedi kérelem benyújtására (pdf)


Nemzetiségi táborok 2022. évi támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek táborok 2022. évi költségvetési támogatására. A pályázati kiírás célja a fenti nemzetiségek körébe tartozó nappali tagozatos, általános és középiskolai tanulók részvételével történő táborok, erdei iskolák megvalósítása, amelyeknek a következő tevékenységek közül kell megvalósítaniuk legalább egyet: a tanulók anyanyelvi nyelvismereteinek bővítése, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi, kulturális ismereteik fejlesztése, a teremtésvédelem érdekében végzett tevékenység támogatása, hagyományőrzés vagy hitéleti tevékenység. A pályázatok véglegesítésére 2021. október 28-án 16 óráig van lehetőség. Nemzetiségi táborok 2022. évi támogatása – bgazrt.hu

Vallási közösségek 2022. évi költségvetési támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja a felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során a vallási közösségek 2022. évi működési, illetve az általuk végzett fakultatív hitoktatás, valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások, felújítások támogatására szükségesek. Egyedi támogatási kérelmet nyújthatnak be a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 13. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék által nyilvántartásba vett vallási közösségek. Egy vallási közösség a felhívás alapján egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatás 2022. január 1 – december 31. közti időszakban használható fel. A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2021. október 21., 16 óra Vallási közösségek 2022. évi költségvetési támogatása – bgazrt.hu


Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi támogatása

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségek kulturális kezdeményezéseinek 2022. évi költségvetési támogatására.

Változás, hogy a jelenlegi pályázati kiírás keretében 2 altémában lehet pályázatokat benyújtani. Az első altémában  a megpályázható és megítélhető támogatás összege 300.000 forint, a második altémában az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 200.000 forint, felső határa 1.500.000 forint. A pályázatok véglegesítésére 2021. október 14-én 16 óráig van lehetőség. Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2022. évi támogatása – bgazrt.hu


Határtalanul! program 2021. évi pályázati kiírások

A Határtalanul programban hetedikesek és középiskolások Kárpát-medencei tanulmányi kirándulását lehetővé tevő pályázatok nyíltak meg. A  program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése az anyaországi és külhoni magyarság között. A programban magyarországi iskolák tanulói a magyar kormány támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat szereznek a külhoni magyar közösségekről. A pályázatra vonatkozó határidők: Megvalósítási időszak: 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. Benyújtási határidő: 2021. október 29. 14.00 óra Határtalanul! program 2021. évi pályázati kiírások – bgazrt.hu

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása (VP2-4.1.7-21)

A Felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására. A kedvezményezettek körébe tartoznak a mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják a felhívásban foglaltakat. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 27. napjáig több benyújtási szakaszban van lehetőség. A projektek megvalósítási területe Magyarország. VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Kertészeti üzemek megújításának támogatása (VP2-4.1.3.5-21)

A felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása, további cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzése, illetve új munkahelyek létesítése. A pályázat benyújtására jogosultak: mezőgazdasági termelők, őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaság. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig hat benyújtási szakaszban van lehetőség. A projekt megvalósítási területe Magyarország. VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)


Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére

A felhívás Magyarország területén a bölcsődei ellátás vonatkozásában szolgáltatáshiányos települések, valamint a férőhelyhiánnyal küzdő nem önkormányzati családi bölcsődei, munkahelyi bölcsődei szolgáltatások férőhelybővítésének fejlesztését célozza. A fejlesztés lehetőséget biztosít új családi bölcsőde esetén kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére, valamint új munkahelyi bölcsőde esetén infrastrukturális beruházásra. A pályázatok benyújtásának határideje: Első ütemben: 2021. augusztus 15.  23:59 óra Második ütemben: 2021. szeptember 15. 23:59 óra Hazai családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde-fejlesztési program nem önkormányzati fenntartók részére – Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (gov.hu)


Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatok 2021

Ismét meghirdetésre került a „Kerékpárosbarát Település (KBT) és Kerékpárosbarát Munkahely (KBM) pályázat, amely az önkormányzatok és munkahelyek az előző, 2020. évben alkalmazott példamutató kerékpáros intézkedéseit és kezdeményezéseit díjazza. A közlekedésért felelős tárca az elismerésekkel arra ösztönzi az önkormányzatokat és a munkahelyeket, hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával és szemléletformálással tegyék lehetővé, biztonságossá és vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést a lakosok, munkavállalók és ügyfelek számára. A pályázatot 2021. augusztus 16-án 12 óráig adhatják be jelentkezők a KTI Közlekedéstudományi Intézet internetes felületén. Európai Mobilitási Hét (kormany.hu) Megjelentek a Kerékpárosbarát Település és Kerékpárosbarát Munkahely pályázatok – KTI Kerékpárosbarát Pályázat – KTI


Pályázat szociális célú tüzelőanyag vásárlására

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény 5 milliárd forintot biztosít a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. A pályázatok beadásának határideje 2021. augusztus 31-e. Idén is öt milliárd forint fordítható szociális tűzifára (kormany.hu)


Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021

A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján. Benyújtási határidő: 2021. augusztus 2. 16.00 óra. Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021 – bgazrt.hu


„Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére

A pályázati kiírás keretében tisztán elektromos személygépkocsik, tehergépkocsik és/vagy elektromos robogók beszerzésére nyújtható támogatásra pályázhat. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele. A pályázatok benyújtására 2021. július 12. – 2022. július 1., illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség. Elektromos gépkocsi vásárlás támogatási pályázatkezelő rendszer – Főoldal (ifka.hu)


EKCP-KP-1-2022 felhívás egyházi közösségi célú programok támogatására

A Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának célja jelen Felhívás közzétételével az, hogy felmérje azon támogatási igényeket, amelyek a 2022. költségvetési év során az egyházi jogi személyek közösségi célú programjainak megvalósításához szükségesek. A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2022. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható. Támogathatóak egyházi táborok, hitéleti, közösségépítő illetve közösségi nevelést (ifjúság nevelést, a család megtartó erejét és teremtésvédelmet) szolgáló egyházi rendezvények, programok szervezése, lebonyolítása, a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek programjai (hitéleti, kulturális, közösségi nevelési és közösségépítő tevékenységek), valamint a Magyarország határain belül és a Kárpát-medencében megszervezett zarándoklatok, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi. A támogatási kérelem elektronikus benyújtásának határideje: 2021. október 7., 16 óra Megjelent a 2022. évi egyházi közösségi célú programok támogatási felhívása – bgazrt.hu


Pályázati kiírás nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi tevékenységének támogatására

A pályázat célja a kiírás körébe tartozó nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása a nemzetiségek önazonosságának megőrzése és az anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célok, továbbá a nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében, ide értve a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán nemzetiségi civil szervezeteket. A pályázati kiírás keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2022. január 1. – 2022. december 31. A rendelkezésre álló forrás 500 000 000 Ft. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000, míg felső határa 5 000 000 Ft. A támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatás formáját tekintve vissza nem térítendő támogatás, intenzitásának mértéke pedig 100 %. A pályázatok NIR-ben történő beadásának végső határideje: 2021. szeptember 30., 16:00. Pályázati kiírás nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi tevékenységének támogatására – bgazrt.hu [/toggle]

'Fel a tetejéhez' gomb