Odafigyelés

Elsőbbséget élvez a mentőállomások felújítása

A már hosszú ideje rendkívül rossz műszaki állapotban lévő mentőállomás megújítása érdekében 2017-ben, az Országos Mentőszolgálat telekcserével kombinált beruházási tervvel kereste meg Szentendre Város Önkormányzatát.

A jelenlegi épület az óváros peremén, a Duna korzóhoz közeli ingatlanon helyezkedik el, a Bogdányi út 31. szám alatt. A mentőállomás számára ideálisabb lett volna a 11-es főút mellett, vagy ahhoz közelebb elhelyezkedő ingatlan, így az OMSZ telekcserét kezdeményezett az önkormányzattal, azonban kétszeri próbálkozást követően – 2017. őszén és a 2020. nyarán – sem sikerült ideális területet találni az új mentőállomás számára.

Az első telekcsere folyamata lassította a meglévő területen végzett tervezés indulását is, ugyanis egészen 2019. év elejéig úgy tűnt, hogy az önkormányzat és az OMSZ meg tudja szerezni a 11-es főút és az Ady Endre út elágazásánál található saroktelket. Ez azonban nem sikerült az eladó visszalépése okán, így az OMSZ első tervezésre kiírt közbeszerzési eljárása eredménytelenül zárult. A Mentőszolgálat az idő előrehaladtára tekintettel úgy döntött, hogy az új mentőállomás építését – a meglévő mentőállomás elbontását követően – a meglévő ingatlanon valósítja meg. Erre vonatkozóan új pályázatot írt ki tervező kiválasztásra.

A tervezési szerződés megkötésére 2020. tavaszán került sor. A tervező a vázlattervet és a településképi véleményezésre alkalmas tervdokumentációt elkészítette, azonban a tervtanácsi véleményezés során ismét felmerült a mentőállomás új ingatlanon történő elhelyezésének indokoltsága, így a tervtanács javasolta az önkormányzat számára, hogy biztosítson új ingatlant. A 11-es főút mellett szóba is került egy épület, azonban sajnos az árvízvédelmi vonalon kívülre esett, ami azt jelenti, hogy egy esetleges dunai árvíz idején a mentőállomás zöld területe és kihajtója víz alá kerülhetett volna, így ezt a területet az OMSZ értelemszerűen nem választotta.

A meglévő ingatlanon történő tervezés folytatásához a „Szentendrei Építési Szabályzat” (SZÉSZ) módosítására van szükség, ugyanis csakúgy, mint a jelenlegi beépítés, az új mentőállomás beépítési koncepciója is meghaladja az övezetre előírt maximális beépítettség mértékét. Ezek a településszerkezeti módosítások azonban még jelenleg sem zárultak le, így a tervezés befejezésére sincs mód. A SZÉSZ módosítást követően a tervek elkészíthetők. Azonban az új mentőállomás kivitelezéséhez forrás biztosítása is szükséges, melyre az OMSZ-nak saját költségvetésből nincs lehetősége. Az új mentőállomás kialakításának becsült értéke nagyságrendileg 500 millió forint.

A Magyar Kormánynál viszont elsőbbséget élvez az Országos Mentőszolgálat fejlesztése, a mentőállomások felújítása és karbantartása, amelyek országosan jelenleg is folyamatosan zajlanak. A Kormány döntése alapján a szentendrei mentőállomás felújításának, építésének előkészületei is megkezdődtek, annak pénzügyi fedezetének biztosításával együtt, melynek előteremtésében segítségünkre szolgál az Európai Unió nyújtotta Helyreállítási Alap (RRF), amely megadja a lehetőséget arra, hogy a tagállamok a járvány után a meg nem valósult fejlesztéseket finanszírozhassák. Az OMSZ az RRF (Helyreállítási Alap) projektben szerepeltette a szentendrei mentőállomás építését is, amely kapcsán 2021. augusztus 31-én benyújtotta az előpályázat anyagát.

A szentendrei mentőállomás rekonstrukciójának folytatása, az engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetése az RRF projekt előpályázati szakaszában valósul meg. A tervezés gyorsítása érdekében az OMSZ a korábbi tervezési szerződés alapján, a tervezési munka folytatásra irányuló felkéréssel kívánja az építési engedélyezési tervdokumentációt előkészíttetni és a SZÉSZ módosítás folyamatát gyorsítani, mely az építési engedély megszerzését teszi lehetővé.

'Fel a tetejéhez' gomb