EmberségHírek

Ránk „vár” a Pilis-Dunakanyar

A Magyar Vár Alapítvány

Mi dolgunk a világban? Persze megvan a válasz: küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért, ahogy Vörösmarty könyvtári gondolataiból tudjuk. Jó-jó, fogadjuk meg, hisz miért élnénk, ha nem a legnemesbekért? De valaki mondja meg, hogy melyek is azok a legnemesebb dolgok! Nemes dolog alkotni valamilyen értéket műalkotást, vagy műszaki dolgot, gyógyszert feltalálni, gyógyítani, tanítani, segíteni másokat, szolgálni a világot, a jövőt, az életet.

Azt tapasztalhatjuk, hogy e széles választékból különböző emberek mást és mást látnak fontosabbnak. A többi fontosságát nem elvitatva mi leginkább a különböző közösségeinkért szeretnék tevékenykedni: A családunkért, akiktől az életet kaptuk, s ha megadatik, bennük tovább élünk, a településért, ahol otthon vagyunk és a nemzetért, amelytől a kulturális örökséget kaptuk.

Amikor azon tűnődtünk, hogy mi módon tudnánk hasznára válni szűkebb és tágabb közösségeinknek, arra jutottunk, hogy a legnagyobb bajban maga a nemzet van. A felgyorsult világban átalakulnak a jól bevált módszerek, szokások, hagyományok, amelyeknek most is mint régen az életet kell szolgálniuk, új gondjainkra a legjobb megoldást mutatva, de fontos kérdés, hogy ezeket mennyire keressük a saját hagyományunkban és mennyiben újítsunk a hozzánk korlátlanul eljutó más tapasztalásokból? Valószínű, hogy ezt a kérdést helyzetenként lehet megválaszolni, de az biztos, hogy a legbölcsebben akkor járunk el, hogyha a saját kultúránkból indulunk ki. Nagy bökkenő azonban, hogy legtöbben nem ismerjük a magyarság hagyományos kultúráját kellőképpen, ezért a többség a globális megoldásokat követi. A fentiek alapján jutottunk arra a gondolatra, hogy a magyar nemzet minél teljesebb megtartását azzal tudjuk segíteni, hogyha létrehozunk egy olyan intézményt, amely a hagyományos életben bevált kultúrát igyekszik minél szélesebb körben megismertetni és megszerettetni. Ha az emberek jobban megismerik saját hagyományaikat, akkor megszeretik azokat és igyekeznek megőrizni, beépíteni az újkori életükbe, átmentve ezt az egyik legnagyobb nemzeti kincsünket, s vele a csak ránk jellemző egyedi értékeinket. Ezt a célt tűzte ki maga elé a Magyar Vár Alapítvány is 2000-ben, s azóta közel ezer rendezvénnyel igyekszünk szolgálni a nemzet emelkedését.

Hisszük, hogy tevékenységünkkel bár szerény mértékben, de hozzájárulunk a magyarság megmaradásához, s így majd elmondhatjuk mi is Vörösmarty Mihály gondolatait: „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk, térvén őseink porához: Köszönjük élet! áldomásidat, ez jó mulatság, férfimunka volt!”

A Magyar Vár Alapítvány első 20 éve

Alapítványunk 2000-óta tevékenykedik, célja a magyarság megmaradásának elősegítése. Több területen igyekszünk tevékenykedni: egyrészt a fizikai megmaradást szolgáló programokban vállaltunk feladatokat, másrészt a magyar nemzeti összetartozást meghatározó hagyományos kultúra minél teljesebb megismerése, minél szélesebb körű megismertetése és lehetőség szerint életünk részévé téve az utókornak történő átadása.

Az alapítvány első 20 évének részletes bemutatását folytatjuk…

'Fel a tetejéhez' gomb